Tag: tillförordnad vd för Volvo Group Venture Capital och Senior Vice President