Tag: tillförordnad VD och vice finans och IT-direktör på SEAT