Nyheter

Flygbolagens skuld till resenärer i Sverige: 605 miljoner

Under 2017 drabbades rekordmånga resenärer av flygförseningar på svenska flygplatser. Enligt statistik som Airhelp tagit del av har de drabbade passagerarna rätt till ersättningar på närmare 605 miljoner kronor från flygbolagen.

Airhelp, som hjälper passagerare att få kompensation för försenade och inställda flyg, har gått igenom statistiken för de svenska flygplatserna under 2017. Den visar att 200 000 passagerare drabbades av förseningar som berättigar till ersättning från flygbolagen, så kallade EC261-förseningar. Det är 30 000 fler än under hela 2016 och 50 000 fler än helåret 2015. Enligt Airhelp har de drabbade resenärerna rätt till kompensationer på sammanlagt 61,5 miljoner euro, närmare 605 miljoner kronor.

– Den uppåtgående trenden är tydlig. Men trots att allt fler svenskar drabbas av flygförseningar är det relativt få som känner till sina rättigheter till ekonomisk kompensation från flygbolagen. Därför känns det extra viktigt att informera om det, säger Andreas Hermansson, Sverigechef på Airhelp.

ab arl

Sveriges största flygplats Arlanda är som vanligt etta på förseningslistan. Under 2017, fram till och med 10 december, fick cirka 150 000 passagerare utstå flygförseningar av typen EC261 – enbart på Arlanda. Enligt Airhelp har de drabbade resenärerna rätt till ersättning på totalt 47,3 miljoner euro, cirka 465 miljoner kronor. Året dessförinnan drabbades cirka 17 100 resenärer, vilket motsvarade ett ersättningsvärde på strax under 39 miljoner euro, cirka 380 miljoner kronor enligt dagens penningvärde.

Bromma vände negativa trenden
En flygplats som kunde visa på ett betydligt mindre antal förseningar under 2017, jämfört med året innan, var Bromma flygplats. Under fjolåret drabbades närmare 14 000 passagerare av försenade flyg av typen EC261. I år, fram till och med 10 december, har den siffran nästan halverats till 7 600 passagerare. Den totala ersättningsnivån har således också fallit brant från 3,5 miljoner till 1,9 miljoner euro, motsvarande 34,4 miljoner till 18,7 miljoner kronor. En annan positiv trend syns på Växjö flygplats. Här drabbades endast 30 resenärer av försenade flyg under samma period. Det ska jämföras med 140 stycken året innan och 200 stycken under 2015.

FAKTA/Förseningar på svenska flygplatser:
2015
Antal EC261-förseningar: 1 800
Antal drabbade passagerare: cirka 150 000
Ersättningsvärde: cirka 433 miljoner kronor

2016
Antal EC261-förseningar: cirka 1 900
Antal drabbade passagerare: cirka 170 000
Ersättningsvärde: cirka 497 miljoner kronor

2017
Antal EC261-förseningar: 2 000
Antal drabbade passagerare: cirka 200 000
Beräknat ersättningsvärde: cirka 605 miljoner kronor

Förseningar på Sveriges 15 största flygplatser

Antal resenärer som drabbats av förseningar under 2015, 2016 samt 1 januari-10 december 2017 och som berättigar till ersättning enligt EC261.

Arlanda

2015 – Cirka 123 000 passagerare – ersättningsvärde 351,9 miljoner kronor

2016 – Cirka 128 000 passagerare – ersättningsvärde 380,4 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 150 000 passagerare – ersättningsvärde 465,0 miljoner kronor

Bromma

2015 – Cirka 5 800 passagerare – ersättningsvärde 14,7 miljoner kronor

2016 – Cirka 13 900 passagerare – ersättningsvärde 34,4 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 7 600 passagerare – ersättningsvärde 18,7 miljoner kronor

Landvetter

2015 – Cirka 17 200 passagerare – ersättningsvärde 44,2 miljoner kronor

2016 – Cirka 17 100 passagerare – ersättningsvärde 43,3 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 21 500 passagerare – ersättningsvärde 56 miljoner kronor

Luleå

2015 – Cirka 3 800 passagerare – ersättningsvärde 9,2 miljoner kronor

2016 – Cirka 4 300 passagerare – ersättningsvärde 10,8 miljon kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 2 250 passagerare – ersättningsvärde 5,5 miljoner kronor

Kalmar

2015 – Cirka 250 passagerare – ersättningsvärde 590 000 kronor

2016 – Cirka 600 passagerare – ersättningsvärde 1,5 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 700 passagerare – ersättningsvärde 1,7 miljoner kronor

Kiruna/Kallax

Saknar äldre data

2017 (till och med 10 december) – Cirka 2 100 passagerare – ersättningsvärde 5,4 miljoner kronor

Malmö

2015 – Cirka 8 800 passagerare – ersättningsvärde 23,6 miljoner kronor

2016 – Cirka 6 900 passagerare – totalvärde 17,7 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 7 300 passagerare – ersättningsvärde 18,7 miljoner kronor

Skavsta

2015 – Cirka 2 500 passagerare – ersättningsvärde 7,4 miljoner kronor

2016 – Cirka 2 500 passagerare – ersättningsvärde 7,8 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 3 000 passagerare – ersättningsvärde 9,8 miljon kronor

Sundsvall/Härnösand

2015 – Cirka 380 passagerare – ersättningsvärde 943 000 kronor

2016 – Cirka 1 400 passagerare – ersättningsvärde 3,4 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 1 600 passagerare – ersättningsvärde 3,9 miljoner kronor

Umeå

2015 – Cirka 2400 passagerare – ersättningsvärde 5,9 miljoner kronor

2016 – Cirka 3600 passagerare – ersättningsvärde 8,8 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 2700 passagerare – ersättningsvärde 6,7 miljoner kronor

Visby

2015 – Cirka 350 passagerare – ersättningsvärde 885 000 kronor

2016 – Cirka 1500 passagerare – ersättningsvärde 3,6 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 1 500 passagerare – ersättningsvärde 3,6 miljoner kronor

Växjö

2015 – Cirka 200 passagerare – ersättningsvärde 492 000 kronor

2016 – Cirka 140 passagerare – ersättningsvärde 350 000 kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 30 passagerare – ersättningsvärde 74 000 kronor

Åre/Östersund

2015 – Cirka 1 200 passagerare – ersättningsvärde 2,9 miljoner kronor

2016 – Cirka 1 400 passagerare – ersättningsvärde 3,5 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 1 100 passagerare – ersättningsvärde 2,8 miljoner kronor

Ängelholm/Helsingborg

2015 – Cirka 250 passagerare – ersättningsvärde 649 000 kronor

2016 – Cirka 1950 passagerare – ersättningsvärde 4,7 miljoner kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 1 700 passagerare – ersättningsvärde 4,1 miljoner kronor

Örebro

2015 – Cirka 40 passagerare – ersättningsvärde 93 000 kronor

2016 – Cirka 120 passagerare – ersättningsvärde 295 000 kronor

2017 (till och med 10 december) – Cirka 110 passagerare – ersättningsvärde 256 000 kronor

Källa statistik:
AirHelp inhämtar data från en rad tillförlitliga källor, som gör att man har världens mest pålitliga och korrekta flygdata – däribland flygbolagens självrapporter till flygplatser, ADS-B transponders, Flygplatsradar (ASDE), IATA-formaterade MVT-meddelande, ACARS-feeds samt kontrollsystem för flygtrafik såsom EuroControl och FAA/DOT.

EC261
EU- lag som kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare för långvariga flygförseningar, inställda flygningar och i situationer där man nekats ombordstigning. Passagerare på EU-flygningar som är berättigade enligt EC261 kan få upp till 600 euro per person som kompensation för flygstörningar som innebär att resenären anländer mer än 3 timmar försent till slutdestination. För mer information om flygpassagerares rättigheter, besök airhelp.se

Om AirHelp
AirHelp hjälper flygpassagerare att driva kompensationskrav för inställda och försenade flyg. Sedan företaget grundades 2013 har AirHelp handlagt ärenden till ett värde av mer än 1,6 miljarder svenska kronor. AirHelp har i dag verksamhet i 30 länder, med cirka 500 medarbetare och kundsupport på 15 olika språk. För mer information, besök airhelp.se

Redaktionen