Nyheter

Tyréns växer inom installation i södra Sverige

För fem år sedan jobbade inte Tyréns alls inom området installation. I dag har företaget ca 65 medarbetare i södra Sverige som arbetar med att utveckla lösningar inom VVS- kyl- och energisystem, sprinkler samt inom el- och telesystem. Totalt är vi mer än 400 medarbetare inom installation i hela Tyréns.

Efter förvärvet av HaCaFrø i Danmark 2014 påbörjades installationssatsningen i södra Sverige inom både El och VVS. Sedan i somras kan Tyréns även erbjuda sprinklerkompetens. Verksamheten har vuxit successivt och flera strategiska rekryteringar har gjorts den senaste tiden.

– Alla dessa rekryteringar bidrar till att vi kan ta nästa steg i vår satsning på installationer inom Tyréns genom att vi nu kan erbjuda en helhetslösning. Vi är stolta över att även kunna erbjuda sprinklerkompetens och jobbar nu också aktivt med utveckling inom Smart cities, säger Julia Westerberg affärschef installation i region syd.

I höstas startades en ny avdelning i Malmö, El- och telesystem, med Torbjörn Berg och Lars Malmberg i spetsen. Utöver kraftinstallationer, belysning och ljusdesign har vi på Tyréns även specialister inom säkerhet som passage, inbrott, skyddsklasser samt behörig ingenjör Brandlarm projektering.

Vår senaste rekrytering är Roland Larsson, ny chef för avdelningen VVS- och energisystem i Malmö. Han kommer närmst från E.ON där han jobbat med energilösningar inom fastighetsegmentet och ansvarat för en avdelning med produktutvecklare och produktchefer. Han har tidigare jobbat många år på Alfa Laval med både kyla & luftkonditionering samt värme & kraft i olika roller.

Den förste mars kompletteras organisationen i Syd även med en senior uppdragsledare på VS genom Stefan Lantz. Han kommer även ha rollen som affärsutvecklare VVS. Stefan jobbar idag som chef för teknikavdelningen på Assemblin och har erfarenhet från uppdrag inom läkemedelsindustrin, laboratorier, skolor, hotell, kontorsbyggnader och flerbostadshus. Han började sin karriär som VS-projektör för 40 år sedan och har under många år varit med och drivit AB Lunds Rörmontering.

Tyréns har även kompetens inom Smart City och IoT genom Hassan Refaat i Malmö. Hassan har mångårig erfarenhet som konsult och entreprenör när det gäller Smart Grid och Smart City samt system och lösningar såsom IoT och solceller.