Nyheter

C: Glädjande att Trafikverket förordar snabbare höghastighetståg

På längre sikt är det billigare att bygga för de riktigt snabba höghastighetstågen, visar Trafikverket i en ny rapport. Glädjande, tycker Centerpartiet i Region Skåne som menar att Skåne behöver en höghastighetsbana för 320 kilometer i timmen.

Trafikverket har tidigare föreslagit en utbyggnad för 250 kilometer i timmen, men kan nu visa att det snabbare alternativet, som Sverigeförhandlingen också föreslår, är billigare på sikt.

– Det är glädjande att Trafikverket nu så tydligt lägger fram att 320 kilometer i timmen är den hastighet som borde gälla för våra höghastighetståg. På så sätt kan vi på allvar börja konkurrera med flyget, säger Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne.

När en tågresa tar mindre än tre timmar uppstår det läge då tåget på allvar börjar konkurrera med flyget. Med höghastighetståg som går i 320 kilometer i timmen når invånare i större delen av Skåne Stockholm på under tre timmar, i olika kombinationer med buss, regionaltåg eller bil.

– Den gröna omställning som Skåne och Sverige behöver kräver att vi tänker smart, och de snabba höghastighetstågen är utan tvekan en del av detta, säger Patrik Holmberg (C), ledamot i Regionala utvecklingsnämnden.

Samtidigt är finansieringen fortsatt en viktig knäckfråga. Den långsamma utbyggnadstakt som Trafikverket sedan tidigare föreslår skulle innebära att en höghastighetsbana är klar först i slutet av det här århundradet. Därför förespråkar Centerpartiet en lånefinansiering.

– Vi behöver lånefinansiera höghastighetssatsningen så att vi får till en snabb utbyggnad som gör att banan kan tas i bruk innan våra barn är pensionärer. Att lägga ekonomin utanför den vanliga budgeten gör också att utbyggnaden inte görs på bekostnad av viktiga regionala satsningar som också behövs, säger Patrik Holmberg (C).

Hittills har regeringen sagt nej till en lånefinansiering, och förespråkar istället en långsam utbyggnad som sker etappvis.

– Det går inte att nyttja banans fulla kapacitet förrän den är helt utbyggd. Därför innebär en långsam utbyggnad att vi inte får någon samhällsvinst förrän i slutet av det här århundradet. Så kan vi inte ha det, säger Birte Sandberg (C).

– Menar Socialdemokraterna och Miljöpartiet allvar med att bygga ett hållbart Sverige måste de säga ja till förslaget som innebär en snabb höghastighetsbana med så kort utbyggnadstakt som möjligt, fortsätter hon.

– Hållbara transporter är en nyckelfråga för klimatet och Skåne behöver utan tvekan en höghastighetsbana för de snabbare tågen. Det innebär en samhällsvinst vi inte kan vara utan, avslutar Birte Sandberg (C).