Nyheter

Green Cargo satsar på ökad effektivitet och bättre kundlösningar genom Danmark

Green Cargo har tagit beslut om att lämna det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia som främst hanterar transittrafiken genom Danmark för sina ägare Green Cargo och DB Cargo. Beslutet grundar sig i att ägarna inte har samsyn i vissa frågor, främst när det gäller prissättningen.

– Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder med lösningar som innebär kostnadseffektivitet, förbättrad leveransförmåga och minskad klimatpåverkan. Vi ser goda möjligheter att utveckla vår internationella affär med fler egna linjer mellan Europa och Skandinavien och prisnivåerna i det gemensamägda bolaget har gjort det svårt att utveckla dessa, säger Jan Kilström VD Green Cargo.

DB Cargo Scandinavia ska fortsatt leverera sina produktionstjänster till Green Cargo under större delen av 2018. Green Cargo kommer under perioden se över hur bolaget ska producera tjänsterna genom Danmark i fortsättningen.

– Green Cargo kommer även i fortsättningen köpa viss trafik av DB Cargo Scandinavia, men som leverantör till Green Cargo. Förändringen i ägarförhållanden kommer inte påverka våra kunders transportlösningar eller leveranser på ett negativt sätt. Dessa kommer fungera på samma sätt eller med förbättrad kvalitet, säger Jan Kilström.