Nyheter

Avspärrningar när Packhusrondellen ska bli säkrare

Trafiken kring Packhusrondellen i Norrköping ska bli säkrare för alla trafikanter. Under den tid som arbetet utförs kommer framkomligheten att begränsas i området.

Från och med början av mars kommer under en period endast ett körfält i alla riktningar att vara öppet in och ut ur Packhusrondellen. Avstängningen av de andra fälten sker i och med att Norrköpings kommun påbörjar arbetet med att göra det säkrare för gående och cyklister i och kring rondellen, eftersom det skett flera trafikolyckor där.

E.ON kommer kort därefter att påbörja arbeten i två närliggande fjärrvärmekammare i Packhusgatan, som ligger i anslutning till rondellen. Eftersom E.ON också behöver utföra arbeten i området samordnar kommunen och E.ON insatserna.

Målet är att försöka korta ned tiden som trafiken kommer att påverkas. Vinsterna i tid görs bland annat genom samarbete kring de avspärrningar som kommer att behövas. Det innebär att det endast sker en avstängning istället för två. Förhoppningen är att samordningen ska snabba upp processen med omkring två veckor.

– Tyvärr kommer det ändå att bli en hel del påverkan på trafiken – det är svårt att undvika när det rör sig om så pass stora jobb, så har man möjlighet är det bra om man väljer en annan väg under den här perioden. Arbetet med att göra Packhusrondellen säkrare är dock oerhört viktigt, så vi hoppas ändå på en viss förståelse bland trafikanterna, säger Fredrik Nilsson, projektledare.

Om inget oförutsett händer väntas arbetet i Packhusrondellen vara klart till slutet av april.

Bild: Norrköpings kommuns karttjänst – Norrköpingskartan (NOKA)