Nyheter

Regeringen lägger förslag om ändrade konfliktregler

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler.

Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt, säger vice vd Peter Jeppsson.

Regeringen har i dag meddelat att den i maj lägger proposition om ändrade konfliktregler som efter beslut i riksdagen ska börja gälla den 1 augusti 2019.
Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv välkomnar beskedet:
– Förändringarna stärker den svenska kollektivavtalsmodellen där stridsåtgärder är en möjlig sista åtgärd i en förhandling där syftet är att parterna träffar avtal och åtar sig fredsplikt.
– Det är också mycket bra att förändringarna tidigareläggs. Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt. De ska inte behöva utsättas för strejker som äventyrar företagens konkurrensförmåga och ytterst förtroendet för Sveriges förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.