Nyheter

Sveriges Hamnar kan inte längre acceptera Hamnarbetarförbundets agerande

Sedan Hamnarbetarförbundet i slutet av januari påbörjade sin senaste strejkomgång har de genomfört över 120 strejker, klargjort att de tänker fortsätta konflikten samt avvisat de två bud medlarna presenterat till lösning.
Det här framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Hamnar där de skriver:
”Sveriges Hamnar har arbetat hårt för att nå en lösning på konflikten, bland annat har vi accepterat båda buden från medlarna. Tyvärr står det klart att Hamnarbetarförbundet söker konflikt och inte en lösning. Vi tvingas nu försvara oss. Sveriges Hamnar varslar därför om lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar och blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete under perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019.”
Och fortsätter:
”Sveriges Hamnar har förhandlat med Hamnarbetarförbundet till och från i flera år. Vi har försökt förstå, lyssnat och kompromissat. Varje gång ett skarpt tillfälle getts har vi valt att acceptera ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet men varje gång har Hamnarbetarförbundet tackat nej.”
– Hamnarbetarförbundets agerande följer ett tydligt mönster, de är konfliktorienterade och inte lösningsorienterade. Att hela tiden välja konflikt är inte seriöst utan oansvarigt. Vill de verkligen ha ett kollektivavtal? säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.
Hamnkonflikten har beskrivits som svår att förstå. Det är den inte. I grunden handlar den om en sak, Hamnarbetarförbundets vilja att tillskansa sina medlemmar andra villkor än vad som gäller för alla andra arbetare i hamnarna. Något som vi varken kan eller vill acceptera. Vi accepterar ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet men inget mer.
– Trots alla strejker som Hamnarbetarförbundet riktat mot oss är vi fortfarande beredda att ingå ett kollektivavtal. Däremot är vi inte beredda att låta Hamnarbetarförbundet bryta upp den svenska modellen. Vi kommer inte ge Hamnarbetarförbundet möjlighet att tillskansa sina medlemmar andra villkor än de som gäller för alla andra hamnarbetare, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar.
Sveriges Hamar fortsätter:
”Sveriges Hamnar har gjort allt som står i vår makt för att avsluta konflikten på ett rimligt sätt. Vi drog ensidigt och villkorslöst tillbaka våra lockouter för att ge oss och Hamnarbetarförbundet bästa tänkbara förutsättningar för att överväga medlarnas andra bud. Hamnarbetarförbundet valde istället att utöka sina varsel och de valde, precis som vid alla andra tillfällen, att avvisa medlarnas bud. Vi fick medlarnas andra bud i lördags. Medlarna bad oss svara på budet i onsdags. Hamnarbetarförbundet respekterade inte ens tidsfristen utan svarade nej redan i måndags. Tyvärr står det nu klart att Hamnarbetarförbundet inte accepterar den svenska modellen.”
– Vi kan inte längre acceptera Hamnarbetarförbundets agerande. Vi kommer inte tillåta Hamnarbetarförbundet att rasera den svenska modellen. Vi tvingas därför skicka ett tydligt och klart budskap till Hamnarbetarförbundets alla medlemmar; vi accepterar ett andrahandsavtal men inget mer, avslutar Mattias Dahl, vd Transportföretagen.