Nyheter

Gratis 100% förnybar laddning – endast i Simris

Laddstolpen som står i byn Simris på Österlen är den första i hela Sverige att kunna garantera förnybart producerad energi till din elbil, om man laddar under en av E.ONs testveckor när hela byn är självförsörjande på el från sol och vind.
Genom E.ONs samarbete med hyrbilsbolaget OurGreenCar kommer nu alla som bor i Simris att ha tillgång till elbil, laddad med förnybar energi.
Att gammalt möter nytt är uppenbart när E.ONs modernaste elbilsladdstolpe placeras på parkeringsplatsen intill den anrika kyrkan från 1100-talet, mitt i byn Simris.
– Vi är stolta över att genom att erbjuda plats på vår parkering kunna vara en del i detta framåtriktade projekt som tar avsteg i att skapa en bättre värld, säger Mats Hagelin, Kyrkoherde, Svenska Kyrkan.
Laddstolpen ingår i projektet Lokalt Energisystem i Simris och ska under projektets kvarvarande tid ge ytterligare erfarenheter kring Demand Side Respons, en teknologi som används för att kunna lastbalansera ett elsystem och med hjälp av kunders styrbara anläggningar optimera energin som finns tillgänglig. Man är också intresserad av att lära sig mer om hur man i ett framtida energisystem kan använda sig av den fordonsflotta som drivs av batterier för att jämna ut effekttoppar.
– Vi ser trender som går mot en större andel batteridrivna fordon över hela världen, och så även i Sverige. Skulle vi kunna använda dessa på ett mer optimalt sätt tror vi att till exempel kapacitetsbrist kanske skulle kunna begränsas, säger Peter Andersson, e-Mobility, E.ON Energidistribution.
Alla hälsas välkomna att hyra poolbilen som har sin utgångspunkt vid kyrkan i Simris. Det är också möjligt för vem som helst att ladda sin elbil vid laddstolpen i Simris kostnadsfritt till och med 2019-12-31, från 2020-01-01 kan man fortsatt ladda på platsen till standardpris.
Läs mer om projektet Lokalt Energisystem i Simris på www.eon.se/sesimris
Foto: E.ON