Nyheter

Volkswagen bildar European Battery Union med Northvolt

Det nya konsortiet ska ledas av Volkswagen-koncernen och den svenska batteritillverkaren Northvolt. EBU:s gemensamma forskningsverksamhet kommer att täcka hela värdekedjan vid batteritillverkning – från råmaterial och cellteknik till återvinning.
Europeiska företag och institut samlas under ledning av Volkswagen-koncernen och den svenska batteritillverkaren Northvolt och bildar konsortiet European Battery Union (EBU).
Konsortiet har för avsikt att delta i finansiering av forskning, utveckling och industriell implementering av batteriteknik.
Volkswagen-koncernen och flera europeiska partners går samman för att bilda European Battery Union (EBU) med sikte på att utveckla batterilösningar i hela Europa. Det nya konsortiet ska ledas av Volkswagen-koncernen och den svenska batteritillverkaren Northvolt. EBU:s gemensamma forskningsverksamhet kommer att täcka hela värdekedjan vid batteritillverkning – från råmaterial och cellteknik till återvinning. Huvudsyftet är att samla ett brett know-how kring batteriproduktion.
Samarbetspartners från forskning och industri i sju EU-länder ingår i EBU. Det omfattande forskningssamarbetet kommer att sträcka sig från råmaterialproduktion, cellteknik och cellproduktionsprocesser till återvinning. Forskningsverksamheten kommer också att inriktas på utveckling och konstruktion av produktionsteknik som möjliggör hållbar, klimatvänlig och konkurrenskraftig tillverkning av battericeller inom EU.
Alla partners kommer att öka sina investeringar i takt med de planerade ytterligare forskningsaktiviteterna. Dessa investeringar kan få ekonomiskt stöd från finansiering som meddelats av det tyska federala ekonomi- och energiministeriet.
Resultatet av forskningsarbetet från European Battery Union kommer att delas mellan alla parter över nationsgränserna. De gemensamma forskningsaktiviteterna beräknas starta i början av 2020.