Nyheter

Pråmtrafik för mer än sand, grus och betong i framtida Stockholm

Varje last med sand och grus som pråmen MS JEHANDER 1 dygnet runt fraktar till Betongindustri AB i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm motsvarar 100 lastbilstransporter.
– Vi är tvungna att så mycket vi kan reducera Co2-utsläpp. När vi ska in till staden är sjötransport det absolut mest effektiva!
Det sade fraktchef Lars Erik Marcussen – HeidelbergCement Norway AS – vid ett frukostmöte i Södra Hammarbyhamnen på fredagsmorgonen om pråmtrafik och vattenvägar i Stockholmsregionen.
Pråmen MS JEHANDER 1 drivs med två Scaniamotorer försedda med katalytisk avgasrening. Pråmen drar, jämfört med en lastbil, bara en fjärdedel så mycket bränsle per lastat ton.
Detta enligt rederiet Avatar Logistics, grundat 2015 och sedan december 2018 ägare av MS JEHANDER 1. En motordriven pråm ursprungligen byggd i Finland 1970.
Som företrädare för globala koncernen Heidelberg Cement Group – ägare av råvaruleverantören Sand & Grus Jehander AB och betongtillverkaren Betongindustri AB – såg på frukostmötet fraktchefen Lars Erik Marcussen en enorm potential i Stockholmsregionens vattenvägar. Ett framtida effektivt och hållbart transportnät för miljövänligt godstrafik.
Inte bara för sand och grus till betong, utan även för spannmål och annat gods.
– Ni har ”the blue highway” rätt utanför fönstret, sammanfattade Lars Erik Marcussen.
Alldeles utanför platsen för frukostmötet låg vid Hammarby Kaj den till hälften med sand och grus förtöjda och lastade MS JEHANDER 1.  Med sin längd på 75 meter och lastkapacitet på totalt 1420 ton.
Ombord på pråmen påminner Lars Erik Marcussen Stordåhd Kommunikations utsände om pråmtrafikens en gång så stora betydelse för Stockholms försörjning.
– Så skulle man kunna göra igen! Nu är driftteknologin också mer miljöanpassad. Du skulle i framtiden kunna ha en flotta med eldrivna båtar som seglar på Mälaren med spannmål, konsumtionsvaror, pellets och bränsle. Allt som kan transporteras i stora mängder.
Ny pråm
På frukostmötet i Hammarby Sjöstad efterlystes en lång rad nödvändiga initiativ från myndigheter och offentlig sektor för att nå uppsatta klimatmål, radikalt minska lastbilstransporterna och istället utveckla EU:s femte trafikslag, nämligen pråmtrafiken.
I väntan på det har rederiet Avatar Logistics slutit avtal med täktägaren och leverantören av betongråvara, Sand & Grus Jehander, om bygga ett nytt fossilfritt pråmfartyg. Färdigt att tas i bruk år 2021.
– Det börjar ju nå sin livslängd det här fartyget. Det behövs ett som är mer miljöanpassat.
Det säger Johan Lantz, vd Avatar Logistics, som även han efter fredagsmorgonens frukostmöte vid kajen i Södra Hammarbyhamnen klev ombord på rederiets än så länge enda verksamma pråm– MS JEHANDER 1.
Bilden:
Varje last med sand och grus som pråmen MS JEHANDER 1 dygnet runt fraktar till Betongindustri AB i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm motsvarar 100 lastbilstransporter.