Nyheter

Combitech får SJs miljödiplom

Vid en ceremoni på SJs årsstämma i Stockholm fick Combitechs vd Hans Torin ta emot miljöpriset. Combitech är en av vinnarna av SJs diplom för miljösmart resande med motiveringen: ”Combitech har tagit beslutet att bli Sveriges mest hållbara IT-konsultbolag och på kort tid har de lyckats ställa om sitt resande. ”
Det är femte året som SJ delar ut diplom till företag eller organisationer, som arbetar målmedvetet mot ett hållbart tjänsteresande.
– Utmärkelsen är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt aktiva hållbarhetsarbete. Vi har bestämt oss för att bli det mest hållbara företaget i vår bransch och på sikt bli klimatneutrala, säger Combitechs vd Hans Torin.
För att minska sin miljöpåverkan uppmuntrar Combitech sina medarbetare att göra medvetna val som digitala möten, tågresor, välja bil ur företagets elbilspool, elektrifierade tjänste- och personalbilar eller att samåka. Under förra året tog Combitech fram ett verktyg för att samla, presentera och analysera alla våra resor på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Det ger en ökad medvetenhet kring resor och deras miljöpåverkan när varje avdelning ser sin miljöpåverkan månad för månad.
Combitech har drygt 1800 medarbetare och finns på fler än 35 orter i Sverige samt kontor i Norge, Finland och Danmark.
– Ambitionen är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2022. Det kommer bli tufft, men genom att vi bland annat tar tåget till våra kontor när vi behöver resa kan vi nå vårt mål, säger Hans Torin.
Combitechs bidrar också till ett hållbart samhälle genom olika digitala lösningar för sina kunder. Det kan handla om att bygga framtidens hållbara gruvindustri som är koldioxidfri, autonom och digitaliserad. Eller att använda mikrovågsteknik för elektrifierad cementtillverkning som kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 5 %. Eller att effektivisera återvinning med hjälp av machine vision.
Hela motiveringen till SJs miljödiplom:
”Combitech har tagit beslutet att bli Sveriges mest hållbara IT-konsultbolag och på kort tid har de lyckats ställa om sitt resande. Under 2018 ökade företaget sina antal resor med SJ med hela 300 %. Combitech följer upp resandet på individbasis och varje månad skickas en rapport internt till alla avdelningar.”
Bilden:
SJs vd Crister Fritzson (längst till vänster) delade ut miljödiplomen till Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Sofie Saberski, marknadschef Naturkompaniet och Hans Torin, vd Combitech.
Foto: SJ