Nyheter

RMC ingår omfattande avtal om elsystem med företag i Vasatrakten

Rauma Marine Constructions har ingått avtal med företagets leverantörsnätverk om elsystemen för den nya färjan mellan Vasa och Umeå. Färjan kommer att drivas av ett hybridsystem samt utrustas med eldrivna roderpropellrar, vilket är förhållandevis nytt i bil- och passagerarfärjor. Egenskaperna gör färjan ännu miljövänligare än sin föregångare Wasa Express. Systemen levereras av flera företag som verkar i Vasatrakten, däribland ABB, WE Tech, VEO samt Danfoss/Vacon. 
Det finskägda varvsbolaget Rauma Marine Constructions och Kvarken Link, som ägs av Umeå kommun och Vasa stad, undertecknade skeppsbyggnadskontraktet för den nya miljövänliga Vasa – Umeå bil- och passagerarfärjan i januari i år. Nu har RMC ingått avtal om leverans av färjans elsystem med företagets partnernätverk.
– Särskilt nöjd är man på företaget över att marinindustrins tillväxt i Raumotrakten även har positiva följder för en större del av västkusten, säger RMC:s verkställande direktör Jyrki Heinimaa.
Ett omfattande partnernätverk är synnerligen viktigt för RMC och en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vi är mycket glada över att få bygga den nya och miljövänliga kvarkenfärjan tillsammans med våra samarbetspartner i Vasatrakten.
Den nya färjan kommer att ersätta Wasalines nuvarande kvarkenfärja, Wasa Express. Den levererades 1981. Färjan utrustas bland annat med eldrivna roderpropellrar, som har högsta möjliga isklass. Azipod roderpropellrarna levereras av ABB. Roderpropellerlösningar är vanligare i kryssningsfartyg tack vare bättre manöveregenskaper och lägre bullernivåer jämfört med mera traditionella axelsystem. Nu tillämpas även den teknologin i den nya kvarkenfärjan.
Färjans elsystem byggs i samarbete med RMC:s teknologipartner WE Tech AB. Hybridsystemets huvudeltavlor levereras av VEO, frekvensomformarna av Danfoss/Vacon, batteripaketet tillverkas av Leclanché och generatorerna av WEG. Batteripaketet dimensioneras för att autonomt driva fartyget i hamnområdena. Batterierna laddas med grön landström. Den levererar också el till fartygets övriga energibehov under hamnuppehållet. I dag använder många fartyg egna dieselgeneratorer under sina hamnuppehåll, vilket belastar miljön.
Den huvudsakliga energikällan i det integrerade framdrivningssystemet är fartygets flerbränslemotorer. Batteripaket fungerar som tilläggsenergi. Det huvudsakliga bränslet är flytande naturgas, s.k. LNG. Planerna är att använda även biogas, vilket är möjligt i fartygets moderna Wärtsilämotorer. Det minskar fartygets utsläpp ytterligare.
– Framdrivningssystemet och batteripaketet i färjan representerar den senaste teknologin inom utsläppsminskning i marinindustrin. Fartygets huvudmotorer kan exempelvis stängas av redan ute på havet och den resterande biten in till hamnen kan köras med batteridrift. På så vis kan fartyget köras utsläppsfritt in till hamnområdet, säger Wasalines VD Peter Ståhlberg.
Fartyget levereras till Kvarken Link i april 2021 och det kommer att trafikera dagligen mellan Vasa och Umeå.