Nyheter

Trafikverket utreder möjligheterna med nattåg till Europa

Regeringen vill att det ska bli lättare att ta nattåget ut i Europa. Trafikverket får i uppdrag att utreda möjligheterna.

I vårbudgeten står det att:

”Regeringen vill göra det möjligt att resa kollektivt med liten klimatpåverkan. Trafikverket ska därför ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.”

I veckan väntas Trafikverket få just det uppdraget.

– Vi har inte gjort någon grundlig utredning runt nattågstrafiken tidigare så det är bra att få det uppdraget. Vill man ha nattåg ut i Europa så behöver man göra den här utredningen till att börja med, säger Lennart Kalander som är avdelningschef för Nationell Planering på Trafikverket.