Nyheter

Lösningar för autonom drift visades på Örnsköldsviks flygplats

Torsdagen den 12 september demonstrerades hur digitalisering och autonoma fordon kan effektivisera driften på flygplatser inom ramen för samverkansprojektet Automated Vehicles for Airports (AVAP). It- och teknikkonsultbolaget Combitech bidrar med ett säkerhetshöjande system för att övervaka autonoma fordon.

Syftet med forskningsprojektet AVAP är att demonstrera hur fordonsautomation på ett säkert sätt kan bidra till minskade kostnader och effektivare drift för mindre och medelstora flygplatser. Det handlar om att studera lösningar och system för flygplatsövervakning och underhåll, till exempel med autonom gräsklippning, snöröjning och friktionsmätning. Projektägare är Luftfartsverket (LFV) och testarenan finns påÖrnsköldsviks flygplats (OER). Forskningsprojektet har pågått sedan våren 2018 och finansieras av Trafikverket. Combitech är en av projektpartnerna. Den 12 september demonstrerades lösningarna för kunder och intressenter.

Säkra och digitaliserade flygplatser
I AVAP används en vidareutveckling av Combitechs systemlösning DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) som idag primärt finns för att undvika olyckor på start- och landningsbanan. Det används även för att effektivisera verksamheten på flygfältet, särskilt vid dålig sikt. Den utvecklade versionen av DRIWS nyttjas för att koppla samman och övervaka autonoma fordon och farkoster, från olika leverantörer, i ett centralt system.

– Vi har använt vår mångåriga erfarenhet av att bygga säkra lösningar som blir navet i system av system. DRIWS länkar ihop sin ursprungsförmåga, att varna för och förhindra olyckor, med de autonoma fordon och farkoster som finns i projektet. Systemet gör det möjligt att övervaka aktiviteten på området för att garantera säkerheten men det används också för att exempelvis planera underhåll, berättar Anders Wendel, biträdande affärsområdeschef för System Integration Security Solutions på Combitech.

I lösningen finns bland annat geofence (ett slags virtuellt staket), larmfunktioner och meddelandehantering till och från de autonoma fordonen. Vidare finns stöd för att kunna integrera ytterligare funktioner som indatasystem och uppföljningssystem med mera.

Intresset från branschen är stort
Att det finns ett intresse för projektet råder det ingen tvekan om, såväl bland landets mindre- och medelstora flygplatser som utomlands. Den gemensamma nämnaren är att intressenterna funderar kring hur de kan hålla sin verksamhet öppen och tillgänglig på längre sikt, där digitaliseringens möjligheter är en viktig del. DRIWS har goda förutsättningar att bidra till detta, bland annat genom att erbjuda funktioner för Traffic Management och Fleet Management System.

– Projektet visar att det finns stor potential att använda fordonsautomation och digitaliseringens möjligheter, men också att det är ett område där vi behöver fortsätta samverka och forska. Vi behöver hjälpas åt att bygga ekosystem där olika lösningar och system möts. Vi hoppas AVAP-projektet kan inspirera till det, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Kort om AVAP
Sedan 2018 samverkar Luftfartsverket (LFV) och Örnsköldsviks flygplats (OER) för att skapa en testarena för autonoma lösningar för flygplatser. Tillsammans med ett antal partners i projektet AVAP (Automated Vehicles for Airports) vill man visa hur fordonsautomation på ett säkert sätt kan bidra till minskade kostnader och potentiell fjärrstyrning av mindre och medelstora flygplatser. Det leder i slutändan till att fler flygplatser kan hållas öppna samt minskar förseningar för passagerna. Delar i projektet rör lösningar för övervakning med hjälp av drönare, autonom gräsklippning och system för friktionsmätning.

Deltagare i forskningsprojektet är LFV, OER, RISE, Mittuniversitet, Swedavia, Semcon, Husqvarna, FlyPulse och Combitech.