Nyheter

Västtrafiks upphandling klar: storsatsning på biljettkontroll

Det blir ISS som tar över driften av Västtrafiks biljettkontroll. Det nya avtalet innebär en kraftig utökning av biljettkontrollen. Framöver ska 10 miljoner biljettkontroller utföras varje år, jämfört med dagens 2,5 miljoner kontroller.

För att motverka fuskåkning i kollektivtrafiken satsar Västtrafik på en kraftigt utökad biljettkontroll. Antalet biljetter som ska kontrolleras ska fyrdubblas. Västtrafik går då från 2,5 miljoner utförda biljettkontroller per år till 10 miljoner utförda kontroller per år.

– Det är ett efterlängtat besked som ger oss rätt förutsättningar att minska fuskåkningen. Nu inväntar vi överklagansperioden innan vi kan sätta igång. Vi är övertygade om att fler synliga kontrollanter motverkar fuskåkning, precis på samma sätt som fartkameror motverkar fortkörning på vägarna, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Inom avtalet finns möjlighet att ytterligare öka antalet kontroller, på upp till 15,5 miljoner biljettkontroller per år.

– Samtidigt fortsätter vi satsa på en biljettkontroll med synlighet, god service och dialog i fokus. Samma arbetssätt som vi, genom kundundersökningar, vet att våra kunder uppskattar och som vi får höga betyg för, säger Peter Hermansson.

Ökningen av biljettkontroller kommer ske i hela regionen, men allra flest blir det i Göteborgs stadstrafik. Där är fuskåkningen som störst eftersom kunder inte behöver visa sin biljett för föraren.

Men först väntar en period där anbudet kan överklagas. Om ingen överklagan sker kommer etableringsprojektet tillsammans med ISS påbörjas snarast. Avtalet tecknas på fem år med möjlighet till två förlängningar på ett år vardera.