Nyheter

Träffa Inlandsbanan på Elmia Nordic Transport Infrastructure 8–10 oktober

Elmia Nordic Transport Infrastructure är en ny mässa om transporter, transportslagsövergripande infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande som arrangeras tillsammans med Elmia Nordic Rail i Jönköping. Vår transportinfrastruktur behöver utvecklas för att bli säkrare, effektivare och miljövänligare.

Inlandsbanan är självklart på plats på mässan och presenterar Inlandsbanans nutid och framtid – hur en utveckling av banan genom ökad kapacitet, snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland kan bidra till en hållbar transportinfrastruktur.

I monter A06:18 berättar man om vilka tjänster och produkter som erbjuds. Samt vilka lokala, regionala, nationella och internationella fördelar och nyttor Inlandsbanan kan bidra till.

Kom gärna och lyssna till  seminarium:

”Så skapar vi en prioriterad godskorridor utan utsläpp där vi tillsammans med LKAB presenterar vilka möjligheter och behov som finns för en hållbar svensk transportlogistik.”

Talare: Peter Ekholm Inlandsbanan AB och Hans-Olof Wettainen LKAB

När: tisdag 8/10 kl. 15.00-15.40 Lokal B3, Hall B

Inlandsbanan och Inlandståg – en komplett järnvägskompetens
Inlandsbanan är en pålitlig leverantör av järnvägstransporttjänster. Man arbetar nära kunderna och samarbetspartners, för att hitta välanpassade lösningar och göra snabba insatser. Inlandståg erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person och turisttrafik. Man kapar kundspecifika helhetslösningar med hög säkerhet och kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon och personal, verkstadsarbeten och utbildningstjänster.

Framtidens persontrafik i inlandet
Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. Om fler ska vilja bosätta sig i Norrlands inland krävs att jobb, skola och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter. Inlandsbanans mål är att minska restiden och samtidigt avstånden i inlandet.