Nyheter

Sluta planera och börja bygga järnväg

Gränserna får inte vara ett hinder för utbyggnad av järnvägen mellan de nordiska länderna. Politikerna måste samarbeta mer och gå från planering till att sätta igång nya järnvägsbyggen. Det konstaterades på konferensen ”Ett gränslöst Norden” på Nordic Future Transport Summit på Elmia på onsdagen.

Gränserna får inte vara ett hinder för utbyggnad av järnvägen mellan de nordiska länderna. Politikerna måste samarbeta mer och gå från planering till att sätta igång nya järnvägsbyggen. Det konstaterades på konferensen ”Ett gränslöst Norden” på Nordic Future Transport Summit på Elmia på onsdagen.

De nordiska länderna har mer handel med varandra än de har med resten av världen. Trots det har vi gränser som försvårar transporterna mellan de nordiska länderna.

– Det finns undersökningar som visar att om vi skulle ha gränser som motsvarar de mellan amerikanska delstater skulle handeln mellan de nordiska länderna öka med 17 procent. Om vi inte hade några gränser alls skulle handelsutbytet kunna öka med 300 till 400 miljarder kronor, sa Stein Erik Lauvås som är stortingsledamot och sitter i Nordiska Rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden.

Han menar att en stor anledning till att det finns hinder för transporter mellan de nordiska länderna är att det saknas tvärkommunikation om transporter.

– Delvis beror det på rapporteringen i media. Det är sällan man ser artiklar som tar upp det nordiska samarbetet. Ett annat problem är att vi politiker oftast fokuserar på det egna landet, den egna kommunen och den egna valkretsen.

Som ett exempel nämner Stein Erik Lauvås järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Den byggdes i slutet av 1880-talet och den ser i princip likadan ut i dag.

– På den tiden var det enklare att bygga järnväg över gränserna eftersom vi då fortfarande hade unionen Sverige-Norge. Men senast jag åkte tråg mellan Köpenhamn och Oslo tog det elva timmar. Det duger inte! Då väljer godstransportörer och människor i stället lastbil, flyg eller bil, eftersom tåget tar för lång tid.

Alf Johansen från Gränskommittén Värmland Östfold konstaterade att järnvägen mellan Oslo och Göteborg på många håll i dag har samma krokiga sträckning som då den byggde på slutet av 1880-talet. Det går helt enkelt inte att köra fort.

– Men om vi skulle använda den nya teknik som redan finns i dag skulle vi kunna bygga snabbjärnväg där tågen kör 280 kilometer i timmen. Det skulle innebära en restid på en timme mellan Oslo och Göteborg och en timme och fyrtiofem minuter mellan Oslo och Stockholm, konstaterar Alf Johansen.

– Det handlar bara om att öka hastigheten lite grann. Men då behövs det fasta spår. För att klara de hastigheterna går det inte att bygga järnväg på ballast. Att bygga järnväg på bro är också ett alternativ. Men för att klara detta behövs ett bättre samarbete och en vilja över gränserna. Därför behövs det verkligen ett nytt nordiskt transportråd.

I den nordiska triangeln Oslo-Stockholm-Köpenhamn bor det i dag tio miljoner människor, och den siffran ökar med en procent per år.

– Om vi kan förverkliga den nordiska triangeln skulle antalet flygresor minskas rejält. Men för att det ska bli verklighet måste vi göra något åt järnvägen, understryker Alf Johansen.

Stein Erik Lauvås konstaterar att det i de nordiska länderna i dag finns mängder med utredningar, modeller och transportplaner för järnvägsutbyggnad, men det tas inga gemensamma beslut mellan länderna.

– När politikerna gör transportplaner tittar man inte på Nordenkartan, man tittar på varje land för sig. Frågar vi näringslivet så säger de ”ta de politiska besluten. Vi kan inte bara planera, det är dags att få igång grävmaskinerna, fastslår Stein Erik Lauvås.

På bilden: Stein Erik Lauvås och Alf Johansen vill att politikerna slutar planera och börjar bygga järnväg mellan de nordiska länderna. De talade i dag på konferensen ”Ett gränslöst Norden” på Nordic Future Transport Summit på Elmia.

Av: Lars-Olof Tandberg