Nyheter

Spårvägen i Lund riskerar att försenas

Torsdagen den 10 oktober fick den politiska styrgruppen för Spårväg Lund-ESS information om att den planerade trafikstarten den 15 augusti riskeras. Orsaken är att byggtiden på den depå där spårvagnarna ska underhållas troligen behöver förlängas.

Bygget av depån för underhåll av de spårvagnar som ska trafikera sträckan mellan Lund C-ESS pågår för fullt. På grund av ett antal förändringar av byggnadens konstruktion behöver ritningarna för depån omarbetas. Detta efter att Skånetrafikens entreprenör Skanska lämnat in ett så kallat formellt hinder till Region Skåne.

– För att hjälpa vår entreprenör Skanska att på ett effektivt sätt slutföra arbetet kommer vi och våra upphandlade projektörer nu att arbeta om delar av bygghandlingarna, säger Håkan Henmyr, projektchef, Skånetrafiken.

Att trafikstarten försenas ett par veckor är högst troligt, men exakt hur länge är ännu inte fastställt.

– Det är givetvis tråkigt att behöva försena trafikstarten av spårvagnarna, men depåns kvalitet måste givetvis gå först, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dessa ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och sedermera forskningsanläggningarna där hälften av alla arbetsplatserna i Lund finns. Varje spårvagn, som rymmer cirka 200 personer, kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter.

– När projektet väl står klart förbättras möjligheterna för Lundabor och pendlare att på ett klimatsmart, säkert och snabbt sätt ta sig kollektivt inom Lund, säger Carina Zachau.

Det är i Brunnshög som depån för underhåll av spårvagnarna byggs. Depån blir arbetsplats för underhållspersonal, trafikledning och förare. Rekryteringen av personal är i full gång.

FAKTA Om spårvagnarna:
Sträckan Spårväg Lund C – ESS får sju spårvagnar från spanska CAF.
En spårvagn är cirka 33 meter, har sex dörrar på varje sida, varav fyra dubbeldörrar och två enkeldörrar.
Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
Låggolv i hela spårvagnen som gör det lätt att förflytta sig inne i spårvagnen.
Spårvagnen har låg instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av.
På- och avstigning i alla dörrar.
Fyra rullstolsplatser i färdriktningen per fordon.
Det kommer att finnas USB-uttag.
Spårvagnarnas goda tillgänglighet är en stor fördel för alla som reser till och från bland annat Universitetssjukhuset.
Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.
Spårvagnarna kommer att ha den bästa konstruktionen på marknaden för att minimera elektromagnetiska fält sett till rimlig kostnad och hänsyn tagen till säkerheten.
Yttre design och formspråk kommer att vara i enlighet med Skånetrafikens varumärke och design guidelines.

Om trafiken:
Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.
Linjen kommer att heta linje 1.
Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna kommer att ta 14,5 minuter. Medelhastigheten är 21,5 km/h.
Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar mellan kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.
I högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut. Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.

Om finansieringen: Infrastrukturen prognosticeras till cirka 850 mnkr. Lunds kommun har till investeringen fått medfinansiering från staten genom Sverigeförhandlingen med 298,4 mnkr och Stadsmiljöavtalet med 74,5 mnkr.

Region Skåne finansierar fordonen med 297 mnkr och depån med 270 mnkr. Fordonen har en avskrivningstid på 25 år (den tekniska livslängden är längre). Depån har en avskrivningstid på 40 år.

Bilden:
Konceptbild av spårvagn i Lund.
Bild: Skånetrafiken