Nyheter

Acronis avancerar inom cyberskydd

Acronis, en global ledare inom cyberskydd, lanserar tre nya lösningar; Acronis Cyber Protect, Acronis Cyber Platform och Acronis Cyber Infrastructure.

De nya lösningarna kommer att förändra branschens syn på modernt dataskydd och cyberskydd. De gamla lösningarna ersätts med nya moderna cyberskyddsfunktioner som presenteras på Acronis Global Cyber Summit i Miami Florida. En av digitaliserings största problem är att kunna erbjuda tillförlitlig data.

Växande trender inom maskininlärning och AI gör att företagen snabbt och effektivt kan fatta beslut som kräver att insamling, lagring och användning av data sker på ett tillförlitligt sätt. Ökningen av antalet enheter, distribution av data mellan enheter, olika platser och molntjänster skapar en komplicerad infrastruktur som på grund av decentralisering är mer sårbar för cyberangrepp. Acronis Active Protection erbjuder idag cyberskydd till 500 000 företagskunder och 5,5 miljoner privata kunder.

– Dagens allt mer digitaliserade samhälle ställer ett högre krav på cybersskydd. En lösning som beaktar säkerhet, tillgänglighet, sekretess, autenticitet och dataskydd. Vi kallar det för cyberskyddets fem vektorer (SAPAS) och våra cyberskyddslösningar är framtagna med hänsyn till var och en av dessa, säger Serguei Beloussov, Acronis grundare och CEO.

De nya och uppdaterade lösningarna finns tillgängliga inom Acronis globala nätverk med över 50 000 partners:

Acronis Cyber Protect, integrerar sju huvudfunktioner inom cyberskyddsäkerhetskopiering; katastrofåterställning, AI-baserat skydd mot skadlig kod, certifiering och validering av dataautenticitet, sårbarhetsutvärderingar, hantering av uppdateringar/patchar samt fjärrövervakning och fjärrhantering.

Acronis Cyber Platform, ger utvecklare och oberoende mjukvaruleverantörer möjlighet att anpassa, utöka och integrera Acronis cyberskyddslösningar.

Acronis Cyber Infrastructure, skapar kostnadseffektiv, lättanvänd och tillförlitlig hyperkonvergerad infrastruktur som är optimerad för cyberskyddsinstallationer.

– Cybersäkerhet och dataskydd har traditionellt behandlats som två olika områden men företagens ökade behov av data och analyser gör att den uppdelningen inte längre är tillräcklig. Vi rekommenderar att organisationer sätter sig in i denna förändring och tar till sig nya angreppssätt för ökade datavolymer och digitala transformationer inom cyberskydd. Organisationer som inför heltäckande program för cyberskydd är bättre rustade mot förlust, stöld och manipulation av data, säger Andrew Smith, IDCs forskningschef inom infrastruktur.

Acronis nya lösningar skapar enkelt, effektivt och säkert cyberskydd tack vare fullständig integration inom verksamhet, användargränssnitt, ledning, produkt och teknik. Som ett resultat av det här får kunderna ett bättre skydd, högre systemtillgänglighet och påtagligt minskade kostnader för support av lösningen jämfört med ointegrerade lösningar.

– Vår partner Acronis är marknadsledare inom dataskydd och cybersäkerhet. För oss är det spännande att spela en roll för Acronis Cyber Platform där vi genom ömsesidig och meningsfull samverkan höjer slutanvändarens upplevelse. Målinriktat cyberskydd och nya Acronis Cyber Platform kommer att accelerera deras ekosystem, säger Jeff Bishop, ConnectWises produktchef.

Bild: Pete Linforth