Nyheter

Den nya basindustrin: Serverhallar

Flera stora internationella bolag har redan datahallar i Sverige, och Business Sweden hoppas att fler ska följa efter, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– De här bolagen har gjort väldigt grundliga analyser, och vi hoppas att flerabolag ska följa i deras fotspår, säger Tomas Sokolnicki, ansvarig för datacenters på Business Sweden till Sveriges Radio Ekot.

Idag finns Facebook i Luleå, Amazon Web Services har nyligen öppnat på tre ställen i Mälardalen, Microsoft har köpt mark i Staffanstorp. Google kommer att investera motsvarande drygt 30 miljarder kronor i serverhallar i Europa de kommande två åren.

Google har redan köpt mark i Horndal utanför Avesta, och kommunen har jobbat i flera år för att få bolaget att börja bygga.

– Det är klart att när deras VD säger hur mycket de ska satsa i Europa, då är det ju klart att vi hoppas att en del ska hamna här, säger socialdemokraten Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta.

Dock är inte antalet arbetstillfällen så många – Facebooks anläggning i Luleå, som omsatte 3,5 miljarder förra året, har bara 56 personer anställda i Luleå.

Trots det så anses det som väldigt attraktivt att få en anläggning till sin kommun. Detta eftersom det ger skjuts till näringslivet i övrigt. Enligt Business Swedens rapport kan branschens bidrag till Sveriges BNP stiga från 13 miljarder år 2015, till 52 miljarder år 2025.

Och antalet arbetstillfällen öka från 7000 till 27 000. Det inkluderar både direkta och indirekta effekter, som exempelvis att det går bättre för restauranger där anläggningarna finns.