Nyheter

Viktigt projekt för ökad återvinning av bergmaterial

Idag har SBUF, byggbranschens forskningsfond beslutat att bevilja medel till ett projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av bergmaterial i anläggningsprojekt. Initiativtagare till projektet är SBMI Sveriges Bergmaterialindustri och huvudsökande är Swerock.

I projektet finns även representanter för Skanska, NCC, Svevia, Veidekke, Jehander och ett 30-tal andra företag och organisationer.

– Det har varit enormt enkelt att engagera SBMIs medlemsföretag i detta projekt. Ett tydligt och accepterat verktyg för miljöriskbedömning efterfrågas av hela branschen: verksamhetsutövare, entreprenörer, beställare och tillsynsmyndigheter säger Mårten Sohlman, VD på Sveriges Bergmaterialindustri. För SBMIs medlemmar handlar det om att skapa möjligheter till cirkulära materialflöden där vi återvinner mer och kör mindre till deponi. Det finns både stora miljövinster och betydande affärsmöjligheter med en ökad återvinning.

– Sverige har i jämförelse med flera av våra nordiska grannländer och de flesta andra europeiska länder betydligt mindre återvinning av exempelvis stenmaterial och betong, säger projektledaren Carl Zide. Vi konkurrerar med Rumänien och Grekland om bottenplatserna i en cirkulär rankinglista. Några av orsakerna till detta är att vi saknar tydliga och enhetliga riktlinjer för hur vi bedömer miljörisk på ett vetenskapligt sätt. Nu tar vi initiativ för att vi tillsammans ändra på den saken.

I projektet deltar en av Sveriges främsta experter på miljöriskbedömning inom återvinning av sekundära material Martijn van Praagh, som är forskningschef på ÅF Pöyry och lärare på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Martijn van Praagh har tidigare medverkat vid framtagningen av liknande miljöriskbedömningar för både Trafikverket och Avfall Sverige.

– Jag tycker det är mycket viktigt att vi skapar cirkulära flöden, säger Martijn van Praagh. Och då är det viktigt att ta hänsyn till potentiella miljö- och hälsorisker, och anpassa bedömningsverktyget till den konstruktion och den plats där materialet ska användas. Vi kommer självfallet använda oss av Naturvårdsverkets modeller i så stor utsträckning som bara möjligt för riskbedömning och därutöver föreslå olika försiktighetsåtgärder för att återvinningen ska ske med så små potentiella risker som möjligt.

Bilden:
Projektledaren Carl Zide.
Bild: SBMI