Nyheter

Precisionsnavigering gör autonoma fordon säkrare

Med stöd av ny sensorteknologi, som låter tunga fordons sensorer kommunicera med fasta sensorer längs vägen, har det internationella H2020-projektet PRoPart kommit ett steg närmare Nollvisionen om inga skadade eller döda i trafiken.

Utvecklingen inom autonoma fordon och avancerade förarassistanssystem går i allt högre takt. Fokus ligger på att förbättra säkerheten och effektiviteten i systemen. Inom ramen för PRoPART har man utvecklat en lösning för precisionsnavigering av tunga lastbilar som nu klarat sitt svåraste test hittills.

AstaZeros testbana utanför Borås skapades ett scenario där en uppkopplad självgående lastbil omgiven av två förarstyrda fordon ska göra ett säkert körfältsbyte. PRoPART-systemet fattar beslutet om när och hur lastbilen ska utföra bytet, och klarade testet på AstaZero utan anmärkning.

– Målet med PRoPART är att kunna leverera en trygg och robust lösning för framtidens autonoma vägtransporter. Genom att kombinera informationen från lastbilens radarsensorer och fordonets egna positions- och tidsdata med radarsensorer som står längs vägen har vi kunnat skapa ett system som blir en pålitlig lösning under övergångsperioden då både autonoma och förarstyrda fordon trafikerar vägarna, säger Stefan Nord, senior projektledare vid RISE.

– Pålitlig navigering med hög säkerhet är absolut nödvändig för autonoma fordon i okontrollerade miljöer. Med de här testerna har vi tagit ett steg på vägen mot ett navigationsstöd för säkra och hållbara autonoma transporter, säger Fredrik Hoxell, utvecklingsingenjör på Scania.

PRoPART är ett H2020-projekt finansierat av European Global Navigation Satellite System Agency (GSA) och fokuserar på automatiserade fordon och avancerade körstödssystem. Projektet ska utveckla och förbättra en GNSS RTK-mjukvara (Real Time Kinematic) genom att utnyttja nya fördelar och funktioner hos Galileos signaler.

Bild av Julien Tromeur från Pixabay