Nyheter

Linköpings kommun välkomnar en prövning i frågan om flygbuller

Länsstyrelsen har upphävt detaljplanen för bostäder i Ryd med hänvisning till att området kommer att påverkas för mycket av flygbuller från Malmen. Linköpings kommun välkomnar en prövning i högre instans.

– Vi behöver få besked om hur vi ska förhålla oss till nivåer för flygbuller i vår stadsplanering och det är bra att vi nu kan få detta prövat, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Detaljplanen för Ostkupan antogs av kommunfullmäktige i början av november. Planens syfte är att göra det möjligt att förtäta med fler bostäder för studenter i Ryd genom att bygga på parkeringen intill nuvarande studentbostäder. Behovet av studentbostäder i Linköping är stort.

– Under samrådes- och granskningsförfarandet av planen har Försvarsmakten lämnat in yttranden om att detaljplanen kan komma att begränsa verksamheten på Malmen på grund av gränsvärden för buller. Vi vill inte på något sätt försvåra för Försvarsmakten, men vi tror inte att detaljplanen kommer att påverka deras framtida verksamhet. Våra bådas intressen går att förena. Men det ska nu bli intressant att se vad en högre instans kommer att säga i frågan, säger Plankontorets chef i Linköpings kommun, Alisa Basic.

Att det är Länsstyrelsen som upphäver beslutet och inte Försvarsmakten själv som överklagar beslutet, beror på att Länsstyrelsen samordnar statliga intressen och riksintressen. Kommunen kommer nu att överklaga beslutet till regeringen, som avgör frågan eftersom det rör en försvarsangelägenhet.

Bild: Pixabay