Nyheter

Tullverket stärker tullkontroller vid gränsen med fast kamerabevakning

Nu inför Tullverket kameror vid gränsövergångarna i Helsingborgs hamn, på Öresundsbron och i Värtahamnen i Stockholm. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet.

Kamerabevakningen innebär att Tullverket får utökad och ny förmåga att identifiera objekt som tidigare har varit svåra att upptäcka. I och med införandet förväntas antalet grova beslag av narkotika, vapen och annan smuggling att öka.

– Vi ser att den satsning som vi nu fått möjlighet att genomföra ger stora positiva effekter genom att vi kan identifiera potentiella kontrollobjekt med hjälp av de fasta kamerorna, säger Lars Kristoffersson, avdelningschef för Tullverkets brottsbekämpning.

Kamerorna är ett komplement till tulltjänstemännens verktyg för urval och selektering. Kameraselektering är ett exempel på hur Tullverket tar hjälp av digital teknik för att utveckla verksamheten och bli ännu mer träffsäkra i kontrollerna vid gränsen.

– Vi har inlett ett arbete som arbetar för en utökad implementering av fasta kameror. Vår ambition är att kunna öka antalet platser redan under 2020, säger Lars Kristoffersson.

Tullverket fick under sommaren 2018 extra medel av regeringen för investering i teknisk utrustning, som bland annat skulle användas till fast kamerabevakning.

Bilden:
Fasta kameror införs i Helsingborgs hamn, på Öresundsbron och i Värtahamnen i Stockholm.
Bild: Tullverket