Nyheter

Klätterservice – en del av Ytskyddsdagarna

Klätterservice är engagerade i Ytskyddsdagarna i Göteborg 28-29 januari för att sprida kunskap kring hur reparbete kan användas för att, på ett säkert och effektivt sätt, utföra inspektioner och åtgärder på stål- & betongytor. Arbeten som hade varit väldigt komplicerade och kostsamma att utföra med traditionella metoder.

– Många är duktiga på ytskydd. Vi är duktiga där andra inte räcker till, säger Anton Torsholm, VD Klätterservice.

– Vi vill hjälpa till att utveckla ytskyddsbranschen och de aktörer som verkar där. Det som våra beställare ser som de största fördelarna med att välja reparbete som metod är förutom flexibilitet, kostnadsbesparingar och säkerhet även miljöaspekter såsom minskade transporter. Det tycker vi att fler ska få lära sig mer om och dra nytta av. Reparbete innebär egentligen att vi utför samma arbeten som andra aktörer men vi tar oss dit på annat sätt, säger Alexander Selander, platschef Östersund.

Under Ytskyddsdagarna kommer Klätterservice AB att hålla ett föredrag och berätta om några av sina ytskyddsprojekt såsom rostskyddsmålning på Turning Torso, broinspektioner i norra Sverige samt betongarbeten på vattenkraftsdammar. Projekt som har skapat smidiga lösningar genom kortare avställningstider jämfört med att bygga ställning eller använda liftar.

– Kompetensen finns här inom Ytskyddsgruppen men vi ser att många projekt behöver skjuta på framtiden då det anses för svårt eller riskabelt att ta sig till arbetsplatsen eller ytorna med hjälp av traditionella metoder. Detta kommer så klart leda till att underhållsåtgärderna och -kostnaderna ökar med tiden. Klätterservice ser till att ta hjälp av den expertis som finns för att möjliggöra professionella ytskyddsåtgärder på ett säkert sätt.

Ytskyddsdagarna är Nordens största och bästa mötesplats för kunskapsspridning och nätverkande när det gäller renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall. Ytskyddsdagarna är ett årligt återkommande tvådagarsarrangemang sedan 2011.

På Ytskyddsdagarna har ni möjlighet att träffa personer och företag som har verklig spetskompetens gällande renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Ytskyddsdagarna arrangeras av Ytskyddsakademien i samarbete med FROSIO, SSG, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Auktoriserade Rostskyddsföretag samt Ytskyddsgruppen.

Bilden:
Rostskyddsmålning av balkkonstruktion.
Bild: Klätterservice