Nyheter

Längre restider när trafiken leds om på E4 förbi Ljungby

Nu är man inne i ett nytt skede av motorvägsbygget då man behöver leda om trafiken. Räkna med lite längre restider och att det snabbt kan bildas köer.

Mellan den 10-15 mars leds trafiken om i norrgående riktning, mellan trafikplats Ljungby Norra och Trafikplats Lagan. Trafiken leds om via vägarna 25, 568 och 616.

För att öka trafiksäkerheten för bilister och närboende i Lagan kommer trafikvakter att finnas på plats i Lagans centrum och vid korsningen väg 568 och 557. Vakterna finns där under dagtid mellan klockan 6-18.

– Vi kommer under omledningstiden att riva ner det gamla vajerräcket. Vi kommer också att asfaltera och sätta upp skyddsbarriärer, säger Anna Karlsson, projektledare Trafikverket.

– För din säkerhet som bilist och för oss som jobbar i projektet är det viktigt att du respekterar skyltningen. Tänk också på att omledningen innebär att restiden blir något längre än normalt, betonar Anna Karlsson.

Läs mer om projektet:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Kronoberg/vi-bygger-och-forbattrar/E4-Ljungby-Toftanas/

Bild: Pixabay