Nyheter

Ted Söderholm, vd Green Cargo: ”Järnvägstransporter i rådande läge – just nu ett stabilt läge”

Godstransporter på järnväg har sedan länge stora finansiella utmaningar och pågående pandemi kan på sikt förvärra situationen. I skrivande stund upprätthåller vi transporterna på en normal nivå. Järnvägen är en samhällskritisk funktion och det är viktigt för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta.

Även om situationen snabbt kan förändras, har vi just nu ett stabilt läge både i vår produktion och leverans. Vi ser minskade transportbehov i vissa branschsegment men också ett ökat transportbehov i andra. Det är med största sannolikhet en effekt av att just långväga godstransporter med lastbil har utmaningar. Detta gör att vi hittills bibehåller stabilitet i vår produktion men också att vi kan ta emot de nya behoven av godstransporter.

Samverkan i branschen än viktigare

Järnvägen är en avancerad processindustri som kräver att alla aktörer i systemet strävar efter operationell perfektion. Varje dag ser vi tillsammans till att stora godsmängder finner sin väg till våra kunder. Samverkan i branschen har aldrig varit viktigare. Ett exempel på att vi samverkar är att vi tillsammans med DB Cargo och Hector Rail har kommit överens om en tillfällig lösning avseende passåkning för att våra lokförare ska kunna ta sig dit där tågen finns och personalbyten sker.

Det innebär att vi om möjligt kan upplåta det bakre utrymmet i godsloken till branschkollegor som är i behov av passåkning.

Fortsätta lägga grunden för Sveriges välstånd

Om det är något som jag har lärt mig efter ett drygt år på Green Cargo så är det att ”järnvägare” har en yrkesstolthet och en ansvarskänsla som går långt längre än de flesta andra branschers.

Så jag vill verkligen tacka dig som arbetar på Green Cargo; du som är lokförare eller rangerar vagnar, du som underhåller våra lok och vagnar, ni på driftcenter och kundservice eller alla ni som arbetar med mer administrativa arbetsuppgifter.

Alla – oavsett funktion – tack för ert engagemang och hårda arbete!

Det kommer en tid efter detta. Det kommer finnas ett före och ett efter pandemins utbrott och jag ser fram emot att fortsätta lägga grunden för Sveriges välstånd och konsumtion tillsammans med mina medarbetare och våra kunder.”

Ted Söderholm, vd Green Cargo