Nyheter

54 TON SPÅRLÄGGNINGSMASKIN BANADE VÄG FÖR NYTT DUBBELSPÅR

Under en vecka strax innan påsk har man kunnat se en stor maskin arbeta på järnvägen i Hallsberg. Det är den nästan 400 meter långa och 54 ton tunga spårläggningsmaskinen som banat väg för det nya dubbelspåret genom Hallsberg, en del av Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Spårläggningsmaskinen har lagt räls på en 7000 meter lång sträcka fördelat på olika spår. Maskinen lägger automatiskt ner betongsliprar på banvallen, lägger räls ovanpå och monterar sedan ihop rälsen i slipern. Rälerna kommer från Rälsverkstaden i Sannahed, strax utanför Hallsberg, där de har brännsvetsats till långräler på upp till 420 meters längd.

På senhösten i år kommer utbyggnaden genom Hallsberg att vara klar.

– Under fem år har vi avverkat förberedande etapper som på olika vis stört tågtrafiken i Hallsberg. Västra Stambanan är flyttad söderut och har gett plats för de nya godsspåren, som nu ligger klara med räls och sliprar. Det återstår dock en hel del arbete innan spåren kan öppnas för trafik. Efter öppningen i slutet av året kommer kapaciteten genom Hallsberg att öka. Då kommer vi att se en stor positiv effekt för tågtrafiken på Godsstråket, säger Dan Bäckström, Trafikverkets projektledare.

Den fem mil långa sträckan från Hallsberg och söderut till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen, som går mellan Mjölby och Storvik. Framkomligheten här har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och till och från Europa. När vi nu bygger dubbelspår ryms fler tåg på spåren, och det blir möjligt att flytta över långväga transporter från väg till järnväg. På så sätt bidrar Trafikverket till att nå klimatmålen.

Näst på tur att byggas ut är sträckorna Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön, med byggstart 2020 och 2021. Sist ut är den 14 km långa sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla, där Trafikverket bland annat ska bygga en 2,5 km lång tunnel. Där ska järnvägsplanen granskas i juni. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2028, och har då kostat omkring sju miljarder kronor.