Nyheter

Världstullorganisationen och ICC i gemensamt uttalande om samarbete mellan tullmyndigheter

För att lyckas motarbeta spridningen av det nya coronaviruset måste det finnas fungerande internationella flöden av nödvändiga varor som medicinsk utrustning och livsmedel. I ett gemensamt uttalande uppmanar ICC och Världstullorganisationen (WCO) nu till ökad koordinering och stärkt samarbete mellan tullmyndigheter.

I uttalandet säger John Denton och Kunio Mikuriya, generalsekreterare för ICC respektive WCO, att effektiva handelsprocedurer som baseras på internationella standarder kommer att spela en viktig roll i att säkra fortsatt fungerande företagande och förnyad ekonomisk tillväxt.

John Denton och Kunio Mikuriya:

– Vi uppmanar tullverksamheter och andra myndigheter att säkra fortsatta handelsflöden genom att upprätthålla kontinuiteten i de internationella distributionskedjorna. Med förenklade tullprocedurer för medicinsk utrustning, mediciner och livsmedel likväl som för viktig stödpersonal kan ett effektivt svar mot pandemin skapas och skydda liv runtom i världen.