Nyheter

Nybilsregistreringen rasar

Under april 2020 nyregistrerades 19 831 personbilar. Det är en minskning med hela 36,9 procent jämfört med aprilföregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i april 22,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 23,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,8 procentenheter jämfört med april föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 27,4 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,7 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 157 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 3 326 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten ökat med 6,6 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 173 under april. Det är en minskning med 37,3 procent jämfört med april året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 640, en minskning med 38,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 533. Det var en minskning med 31,7 procent jämfört med april 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Bild av Thomas B.