Nyheter

Fortsatt trafikplikt för samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att förlänga den temporära allmänna trafikplikten på åtta flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att fortsatt säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål fram till och med den 31 december 2020.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till ett minskat flygande och har tvingat flygbolag att kraftigt dra ned på trafiken. Det får konsekvenser för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål. Därför beslutade regeringen den 6 april i år att, till och med den 6 september, införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Trafikplikten förlängs nu till den 31 december i år.

Trafikverket får i uppdrag att fortsatt vid behov upphandla flygtrafik på de aktuella sträckorna. Flygbolag som flyger på de berörda flyglinjerna ska informera Trafikverket om de avser att ändra sitt utbud som påverkar fullgörandet av den allmänna trafikplikten. Utgifterna för trafiken får, tillsammans med den tidigare temporärt upphandlade flygtrafiken, uppgå till högst 105 miljoner kronor. Utgifterna för trafiken finansieras inom de medel för trafikavtal som Trafikverket disponerar.