Nyheter

Ramverk för grön finansiering

Volvokoncernen lanserar ett grönt ramverk för finansiering av investeringar och projekt inom rena transporter. Ramverket klassificeras som mörkgrönt av Center for International Climate and Environmental Research (CICERO Shades of Green).

– Hållbarhet är en del av Volvos DNA, i allt från säkerhet, drift, inköp, livslängd och kvalitet i våra produkter till kontinuerliga bränsleeffektivitetsförbättringar i våra fordon och maskiner. Vi tar en helhetssyn på hållbarhet och är mycket nöjda med att visa att vi stöder denna omställning i alla delar av vår organisation, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen.

Ramverket gör det möjligt för Volvokoncernen att emittera gröna obligationer och andra gröna finansiella instrument. Det gör det också möjligt för bolaget att identifiera, välja, hantera och rapportera om berättigade projekt och tillgångar i linje med International Capital Market Association Green Bond Principles.

Ramverket för grön finansiering har varit föremål för en oberoende extern bedömning av CICERO Shades of Green, som har klassificerat ramverket som mörkgrönt – deras högsta nivå. Ramverket kommer att användas för upplåning genom till exempel gröna obligationer, gröna företagscertifikat och gröna lån. Upplånade medel kommer att öronmärkas till projekt inom områden som forskning, utveckling och tillverkning av elfordon, maskiner och motorer med noll utsläpp från avgasröret. Upplåningen kommer också att användas av Volvo Financial Services för att erbjuda gröna lån till kunder som köper koncernens elektriska produkter.

– Att lansera ett ramverk för grön finansiering är ett sätt att bekräfta att även lånemarknaden  kommer att spela en viktig roll för att uppnå målen i Parisavtalet genom att kanalisera medel till projekt som har stor inverkan på att minska koldioxidutsläppen, säger Jan Ytterberg, finanschef på Volvokoncernen.