Nyheter

Kraftig minskning av resandet

Telias analys av rörelsemönster i storstadsregionerna visar att resandet minskade nästan 15 procent under måndag till onsdag den här veckan. ”Det är en signifikant minskning och pekar på ett klart förändrat beteende på kort tid”, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia.

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster och hur vi förflyttar oss.

Telias analys av hur människor rörde sig i Stockholm, Västra Götaland och Skåne under måndag till onsdag vecka 45 visar att svenskarna hörsammade Folkhälsomyndighetens skärpta råd; resorna inom Stockholm och Göteborg minskade med 14 procent jämfört med måndag till onsdag vecka 43. I Malmö var förändringen nästan lika stor, -13 procent. Även resor från de tre regionerna minskade med nästan 15 procent.

– Vår data och analys visar att svenskarna verkligen tog till sig Folkhälsomyndighetens skärpta råd. Det är en stor och snabb minskning av resandet, beteendet förändrades i princip över en natt, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys på Telia.

Jämfört med samma period 2019 är skillnaderna ännu större med en minskning på 30 – 40 procent av antalet resor.

Om Telia Crowd Insights:

All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Läs mer om Telia Crowd Insights här