Nyheter

Ny verkstadstjänst från Hydroscand

Nu kan de som har en verkstad förebygga kostsamma driftstopp med hjälp av Hydroscands nya tjänst – SlangExpress Verkstadsöversyn. Tjänsten innebär att Hydroscands servicetekniker kontrollerar verkstadens alla slangar och kopplingar – innan olyckan är ett faktum.

De flesta känner till att Hydroscands mobila slangservice, SlangExpress, utför akuta slangbyten på plats för att korta ned tiden för oplanerade driftstopp. Men SlangExpress arbetar även förebyggande och den senaste tiden har intresset för dessa tjänster ökat markant. Tanken är att åtgärder ska sättas in i tid vilket gör att oplanerade driftstopp kan undvikas helt.

Nu erbjuder Hydroscand en ny tjänst, speciellt anpassad för verkstäder, som går under namnet Verkstadsöversyn. Tjänsten innebär att Hydroscands servicetekniker kontrollerar skicket på alla slangar och kopplingar i verkstaden.

– Jag har besökt en hel del verkstäder där slangar har brustit och SlangExpress har utfört akuta slangbyten. Många gånger upptäcks skadorna för sent, vilket leder till onödiga produktionsstopp för verkstäderna. Vi såg därför behovet av en tjänst som skapade trygghet för våra verkstadskunder samt minskade produktionsstopp och onödiga slangbrott genom att arbeta förebyggande – och det var så som Verkstadsöversyn kom till, säger Emilia Lundstedt, försäljningsansvarig för SlangExpress.

Förutom att minimera risken för stopp i produktionen, reduceras samtidigt risken för personskador i samband med att slangar och ledningskomponenter kontrolleras.

Det förebyggande underhållsarbetet är även ett sätt för verkstäder att ta ett större miljöansvar, då ett läckage till följd av slangbrott kan leda till negativ miljöpåverkan. Att ligga steget före är med andra ord en vinst för såväl verkstaden som miljön.

Tjänsten är helt ny men har redan utförts på ett 30-tal verkstäder runt om i Sverige och efterfrågan ökar stadigt.

– Responsen har varit mycket positiv, vilket är roligt att se! Många av våra kunder har inte arbetat förebyggande på detta sätt tidigare, utan har istället ringt SlangExpress akut. Nu ser många av våra kunder att de genom förebyggande åtgärder kan spara både tid och pengar, menar Emilia.

På hydroscand.se kan man läsa mer om hur en verkstadsöversyn går till.