Nyheter

Framtidsarenan: Vad krävs för att elektrifiera våra svenska vägar?

Omställningen till eldrivna fordon förutsätter ett välutbyggt elektrifierat vägnät i Sverige. Vad krävs för att vi ska nå hela vägen fram? Elektrifieringen av svenska vägar diskuteras på Framtidsarenan den 17 februari.

I takt med att fossildrivna bilar fasas ut och elbilar och laddhybrider tar över behövs många fler laddstolpar längs de svenska vägarna. Elektrifieringskommissionen har i uppgift att påskynda arbetet av utbyggnaden. Hur långt har vi hunnit? Vad krävs för att vi ska nå hela vägen fram? Och är elbilen verkligen en klimatsmart lösning?

På Framtidsarenan den 17 februari arrangeras samtalet ”Elektrifieringen av svenska vägar”. Panelen består av Johanna Lakso, vd på Power Circle och ledamot i Elektrifieringskommissionen, Lars Hjälmered, ordförande för riksdagens näringsutskott, och Mazdak Haghanipour, teknisk specialist inom laddinfrastruktur på BIL Sweden.

– Framtidens Sverige ska vara elektrifierat och fritt från skadliga utsläpp. Cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp kommer idag från inrikes transporter. Om vi på riktigt ska lyckas att minska våra utsläpp krävs en stor satsning på elektrifierade transportmedel, både genom elbilar och laddhybrider men även kollektivtrafik och lastfordon. Samtidigt behöver människor, företag och fordonsleverantörer ett elsystem som levererar el till elfordon när det behövs. Jag ser fram emot att diskutera Sveriges möjligheter för en eldriven infrastruktur på Framtidsarenan, säger Lars Hjälmered.

Paneldiskussionen ”Elektrifieringen av svenska vägar” sänds live på Framtidsarenans hemsida onsdagen den 17 februari kl. 11.35.

Läs mer på:

www.framtidsarenan.se.