Nyheter

Engcon och Volvo i globalt samarbete

Under 2020 startade det gemensamma projektet med Engcons eML (engcon Machine Link), och Volvo Smart Connect, vilket har resulterat i att de första kompatibla maskinerna, uppdaterade EC250 E och EC300 E, kommer nå verkstäderna och Volvos samt Engcons framtida kunder under första kvartalet 2021.

Projektet är startskottet på ett globalt samarbetsavtal mellan Volvo Construction Equipment och Engcon med målet att erbjuda förberedda maskiner där Engcons tiltrotator och säkra snabbfästen blir en integrerad del av maskinen.

eML (engcon Machine Link) är Engcons lösning som tillsammans med Volvo Smart Connect tillåter Engcons tiltrotator att bli en närmast integrerad del utav maskinen. Via ett intelligent utarbetat interface kan Engcons styrsystem kommunicera med maskinens dator för både styrning av tiltrotatorn och integration mot Volvos egenutvecklade maskinstyrningssystem Dig Assist.

– Genom den här intelligenta lösningen kan Engcons tiltrotator bli en i princip helt integrerad del av maskinen och fördelarna är många: tidsbesparing vid installation, bibehållen CE-märkning och direkt integration mot Volvo Dig Assist för att nämna några. Kunderna kan åtnjuta en fullt integrerad lösning där kundnytta och upplevelse har legat i fokus, förklarar Fredrik Eklind, Produktägare på Engcon Control Systems.

”Med den gemensamma kunden i fokus”

eML är lösningen som möjliggör att Engcons egna styrsystem DC2 kommunicerar och delar information med en OEM’s maskindator och maskinstyrningssystem. Genom att kommunicera över CANbus (Controller Area Network) kan information både skickas och tas emot säkert och snabbt – allt med en enkel elektrisk installation.

– Det är resultatet från ett nära samarbete och integrationen av flera avancerade lösningar, tiltrotator, maskin och maskinstyrningssystem, som möjliggör för denna förbättrade helhetsupplevelse med den gemensamma kunden i fokus, säger Fredrik Eklind.

Integreringen har sträckt sig så långt så att i och med nästa Dig Assist uppdatering kan kunden tydligt se att det är en Engcon som är ansluten via att tiltrotatorn i Dig Assist:s grafiska gränssnitt följer Engcons signaturfärg. Andra smarta funktioner med mervärde för kunden kopplade till utbytet av information mellan Volvo Dig Assist och Engcons styrsystem DC2 kan förväntas i och med denna uppdatering.

– Maskinstyrning är ett betydande verktyg för dagens operatörer så också tiltrotatorn, en kombination där båda parter utbyter information som tillåter kunden att få ut alla fördelar från båda verktygen, förklarar Fredrik Eklind.

Projektet med Engcons eML och Volvo Smart Connect* har resulterat i att de första kompatibla maskinerna kommer nå verkstäderna och Volvos samt Engcons framtida kunder under första kvartalet 2021.

– Projektet och det nära samarbetet mellan Volvo och Engcon kommer fortsätta. Ambitionen är att vi under 2021 kommer se fler av Volvos maskinmodeller lanserade med optionen Volvo Smart Connect och att vi tillsammans kommer att fortsätta utvecklingen av intelligenta och integrerade lösningar, avslutar Fredrik Eklind.