Nyheter

Energimyndigheten tar över registrering av laddstationer

Ägare av laddfordon kan behöva stöd för att hitta laddstationer, speciellt under längre resor. Energimyndigheten vill underlätta för både användare av laddbara fordon och ägare av laddstationer.

Ett steg i arbetet är att myndigheten nu tar över ansvaret för Sveriges laddstationsdata i den norska databasen Nobil.

Nobil är en nordisk databas över laddstationer som används i många karttjänster som elbilister använder idag. Övertagandet av den svenska delen av databasen innebär att Energimyndigheten tar ett större ansvar för att uppdaterad och korrekt data finns tillgänglig gratis för den som vill utveckla en karttjänst eller en reseplanerare. Dessutom kommer den som vill registrera en ny laddstation i databasen kunna göra det via Energimyndighetens webbplats.

– Att vi tar över den svenska datan i Nobil är ett viktigt arbete som i förlängningen kommer att bidra till en snabbare omställning av transportsektorn. Dessutom kan vi stärka samarbetet kring frågor som rör laddinfrastruktur med Norge och de andra nordiska länderna framöver, säger David Mowitz, handläggare på Energimyndigheten.

Tillsammans med norska Enova, som äger Nobil, kommer Energimyndigheten inte bara ansvara för informationen i databasen utan också vara med och utveckla den vidare för att möjliggöra bättre tjänster i framtiden.

Bakgrund till övertagandet av databasen

Bakgrunden till Energimyndighetens övertagande är ett regeringsuppdrag som har sin utgångspunkt i ett projekt initierat och finansierat av Nordiska Ministerrådet med namnet ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet”.

Det svenskledda projektet har bland annat haft som syfte att vidareutveckla Nobil samt att integrera information om flera nordiska länders laddstationer. Nobil är en statlig norsk databas och genom samarbetet blev det naturligt att länderna representeras av statliga aktörer.

Energimyndigheten tar därför över arbetet från intresseorganisationen PowerCircle som tidigare tagit hand om svensk data.

Bild av Marek Studzinski