Nyheter

Europeiska redare efterfrågar rättvis och ambitiös plan för prissättning av koldioxid

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har tillsammans med den grekiska redareföreningen och den ideella miljöorganisationen Transport and Environment skickat ett brev till EU-kommissionen.

I brevet skriver parterna bland annat att man önskar att kommande förslag på en EU ETS för sjöfart ska vara både rättvist och ambitiöst.

– Med detta brev vill vi poängtera för EU-kommissionen vilka aspekter som är viktigast i utformningen i EU ETS för att systemet ska bidra till klimatmålen och inte skapa snedvriden konkurrenskraft. Dels handlar det om den geografiska placeringen och dels handlar det om att vi inte vill att industrin ska ha fria utsläppsrätter – såvida man inte kan säkerställa att tilldelningen blir rättvist. Detta för klimatets skull och för att inte snedvrida konkurrens. Den tredje viktiga aspekten är att man säkrar att EU ETS intäkter går till att hjälpa sektorn att ställa om i form av forskningsmedel och andra styrmedel. Vi hoppas brevet uppmärksammas och hörsammas av kommissionen och att de noterar att en stor del av industrin står för dessa synpunkter. Förutom Svensk Sjöfart har den Grekiska redarföreningen, som står för ca 40 procent av den europeiska fartygsflottan, och Transport & Environment som är en grön ideell organisation, skrivit under, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

– När EU beslutar om detaljerna i koldioxidprissättning för sjöfarten ges en möjlighet att gå mot fossilfrihet. Ett väl utformat förslag kan uppnå detta utan att undergräva sektorns samhällsviktiga funktion. Vi uppmanar andra rederier att ansluta sig till denna koalition för att driva på ett ambitiöst och effektivt förslag, säger Faig Abbasov, sjöfartsdirektör på Transport & Environment.

Läs hela brevet till EU-kommissionen här:

Joint industry-NGO letter on ETS