Nyheter

Tågföretagen: ”Noll dialog med Regeringskansliet”

Här ett inlägg från Tågföretagen om restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken:

”Den 20:e maj kom regeringens besked om förlängning av gällande restriktioner för långväga kollektivtrafik till och med den 14 augusti 2021. Beslutet innebär att de bestämmelser som infördes redan i februari och då mötte massiv kritik kvarstår i oförändrat skick.

Vi är förvånade att beskedet kommer samtidigt som smittspridningen går ner och vaccinationerna pågår för fullt, vilket borde möjliggöra för oss alla att äntligen resa och träffa släkt och vänner. Den 15 juni ska det dock göras en bedömning om regleringen bör upphävas från och med den 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården.

Vi påminner om att Tågföretagen, Bussföretagen och Transportföretagen i remissvar och i annan kommunikation har lämnat konkreta förslag som skulle göra förbättra träffsäkerheten i åtgärderna utan att göra avkall på smittrisken. Vi har sedan februari sökt regeringen och infrastrukturministern men har inte fått något gehör, ens för en dialog.

Ett litet hopp om lyhördhet tändes av infrastrukturminister Thomas Eneroth som uttalade att restriktionerna kan komma att upphävas tidigare om det blir ”en rejält minskad smittspridning”.

Debatten om nyttan av nya stambanor går vidare. Fem forskare från KTH har kommit fram till att de anser att byggande av höghastighetsbanor inte kan motiveras av klimatskäl. Dock utgår dessa forskare från den alltför långa byggtid som Trafikverket håller fast vid och man har inte tagit intryck av nya rön från byggindustrin i Sverige och internationellt.

Replikerna lät inte vänta på sig – under veckan har Tågföretagen, SJ och tre andra KTH-forskare kompletterat bilden. Det är anmärkningsvärt att de som är kritiska till en satsning på nya stambanor aldrig presenterar något alternativ. Hur ser deras vision för framtidens transportsystem ut? Hur rimligt är det att bortse från alternativen – det vill säga att bygga annan infrastruktur, exempelvis vägar – och isolera frågan till en siffra när transportinfrastrukturen som helhet är kraftigt eftersatt, när det är fullt i systemet och när landet växer så det knakar?

I veckan gick Kollektivtrafikdagen av stapeln som tog upp det rådande allvarliga läget till följd av pandemin och där Björn Westerberg deltog i ett samtal med Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag och Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik om ”Hur ska kollektivtrafiken kunna utvecklas i det nya normala?”. Den 24 maj är det dags för konferensen Ekotransport som följer upp transportsektorns uppfyllande av 2030-målen. Där deltar Gustaf Engstrand i en panel på temat ”Infrastrukturtankar inför en oviss framtid”.”