Nyheter

Testbädd byggs på Säve: Målsättningen är att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet

Nu bygger Castellum Väst AB, för Chalmers och RISE, Sveriges testbädd för elektromobilitet som kommer att bli en nyckelresurs och vara öppen för samarbete med olika aktörer i hela Europa. Målsättningen är att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet.

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, ska utvecklas på tre platser i Sverige; Göteborg, Borås och Nykvarn. Chalmers och RISE kommer att samarbeta med staten, industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, vilket kommer att göra testbädden till en nyckelresurs med en investering på 1,3 miljarder kronor.

Här kommer industri, institut och akademi att prova tekniker och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver. Även den marina sektorn och flyget kommer att kunna dra stor nytta av testbädden.

Säve är navet

– Vi har under två års tid tillsammans med Chalmers och RISE arbetat med att få fram ett förslag, ett upplägg och ett behov för ett elcentrum och det är mycket som ingår i detta, berättar Anders Fredriksson, affärsområdeschef på Castellum AB samt även flygplatschef på Säve Flygplats. Det är roligt att vi på ett flygplatsområde får ihop utveckling inom även andra viktiga områden. Det blir en kombination av flyg, autonoma fordon och ett flexibelt logistiknav.

Den största etableringen för SEEL är på Säve Flygplats plats och här kommer också huvudkontoret att ligga. Under resans gång har SEEL utvecklats och är nu ett dotterbolag med styrelse och Henrik Svenstorp som VD. Det är ett stort bygge och mycket i byggnationen som ska relatera till varandra och där man ska känna trygghet.

Byggnaden är i sin tur indelad i olika siter med cirka 15 till 16 laboratorier. Här ska man kunna testa allt från små komponenter upp till fullskaliga lastbilar. Tillsammans med Castellum har man tagit fram ett förfrågningsunderlag som därefter gått ut som en LOU upphandling. Ett antal intressenter finns och för dem presenteras underlaget och kostnaden för byggnationen och därefter tecknas avtal och det är där man var i mitten av juni.

Labb för testning

– SEEL bygget kommer att vara totalt på cirka 13 200 kvadratmeter BTA fördelat på utveckling, forskning samt kontorsdelar. Bottenytan är på mellan 7 000 och 8 000 kvadratmeter och byggnaden på mellan 13 000 och 14 000 kvadratmeter. Volymen äter upp ytan, säger Anders Fredriksson och den komplexa delen består av en mängd mindre byggnader som ska innehålla bra ventilation och vara anpassade för produktionen.

Anläggningen på Säve kommer att behöva mycket el och genom solceller kommer man kunna, till en del, kompensera behovet. Sävesiten kommer att ha fokus på att utveckla batterier, drivlinor, elmotorer, kyla och helhetslösningar för fordon. Bland annat kommer det att finnas ett labb som ska kunna kylas ner till minus 25 grader för att testa utrustningen

och se vad som händer vid kallt väder. Borås kommer att ha fokus på säkerhet och brandprovning och i Nykvarn kommer fokus ligga på elmotorer.

Spännande samarbete för viktig utveckling

– Vi på Castellum äger byggnaderna och har avsikten att förvalta med ett långsiktigt ägande. Vi har ett hyreskontrakt på 15 år med SEEL, berättar Anders Fredriksson. Byggföretaget Västia AB har totalentreprenaden. Att tillsammans med SEEL få möjlighet att bygga och förvalta byggnaden är en viktig pusselbit i den framtida utvecklingen av Säve området. Vi ser också en mycket spännande utvecklingen av flyget där ett viktigt nytänkande kommer in med elektrifierade flygplan och där alltfler transporter kommer att gå på el. Vi går en spännande framtid tillmötes. Under andra kvartalet 2023 beräknas anläggningen på Säve stå klar.

Fakta:

Byggherre: Castellum Väst AB

Säve Flygplats Fastighets AB

Hyresgäst: SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory AB

Totalentreprenör: Vestia Construction Group AB

Arkitekt: Nils Andréasson Arkitektkontor AB