Nyheter

Hisingsbron öppnar för spårtrafik

Efter ett intensivt arbete under sommaren är Hisingsbron nu redo att öppna även för spårtrafik. Klockan fyra på måndag morgon, den 16 augusti, går den första spårvagnen över Hisingsbron.

Sedan sommarens spårstopp över Göta älv inleddes i juni har det pågått ett intensivt arbete för att koppla om spåren från den gamla Götaälvbron till Hisingsbron och färdigställa kollektivtrafikbron. Nu är den delen av arbetet snart klart och på måndag, den 16 augusti, öppnar Hisingsbron även för spårtrafik.

– Vi har haft en tajt tidsplan under hela sommaren men arbetet har gått bra och vi jobbar nu med det sista för att kunna släppa på spårvagnstrafiken som planerat tidigt på måndag morgon, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

Hisingsbron är en viktig pusselbit i utvecklingen av det framtida Göteborg, där hållbart resande står i fokus och där det ska bli enklare för fler göteborgare att resa hållbart.

– Den nya bron blir en huvudpulsåder för kollektivtrafiken och knyter ihop Göteborg över älven, säger Susanne Wiberg.

I samband med att spårtrafiken börjar trafikera Hisingsbron kommer även brons västra gång- och cykelbana att öppnas. Gång- och cykelbanorna på bron kommer sedan att vara öppna växelvis en tid framöver, då anslutningarna på Hisingen behöver trimmas in.

– Vi kommer att behöva göra kortare avstängningar av gång- och cykelbanorna på både östra och västra sidan. Vi stänger av en sida åt gången, så en av gång- och cykelbanorna kommer alltid att vara öppen, säger Susanne Wiberg.

Gångbanan på den västra sidan är två meter bred och den dubbelriktade cykelbanan är fyra och en halv meter bred. Dessutom finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten från Göteborgs nya landmärke.

Under sommaren har även arbetet med att riva Götaälvbron pågått. Det arbetet fortsätter under hösten. Sedan Hisingsbron öppnades för trafik den 9 maj pågår också invigningen, där var och en får inviga Hisingsbron på sitt eget sätt. Den 5 september planeras en officiell ceremoni som avslutning på invigningsperioden #minbroinvigning.

Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Det innebär att området runt broarna fortsatt är en byggarbetsplats och att det kan förekomma tillfälliga omledningar och avstängningar.

Läs mer om Hisingsbron på:

www.hisingsbron.se.

På bilden: Hisingsbron under konstruktion i juli 2020