Nyheter

Ny undersökning: Tågresandet väntas öka efter pandemin

Pandemin har inneburit en kraftig nedgång för kollektivtrafiken, men nu är viljan att resa med buss, tåg och flyg på väg tillbaka igen. Tågresandet väntas till och med att öka efter pandemin, visar en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil.

När Kvdbil hösten 2020 lät Kantar Sifo undersöka hur våra resvanor kommer att förändras efter pandemin var det en mörk bild som målades upp för kollektivtrafiken.

Värst ställt var det för flyget.

Så mycket som var tredje svensk (32 %) såg ett minskat flygande framför sig. I dag ser det betydligt bättre ut. Andelen som kommer att flyga mindre har minskat med en dryg tredjedel, till 22 procent.

Samtidigt har de som säger att de kommer öka sitt flygande ökat från 6 till 11 procent. Samma positiva trend syns för buss- och tågtrafiken. Andelen som kommer att dra ner på sitt bussresande har halverats från 14 till 7 procent, och det är nu fler som svarar att de kommer att öka sitt tågresande än som kommer att minska detsamma (17 % jmf 7 %).

Men trots detta håller den ökade populariteten för enskilda färdmedel i sig. Även om en minskning kan skönjas är det fortfarande fler som svarar att de kommer att använda bil och cykel i högre utsträckning efter pandemin än de gjorde innan.

– Det här är glada nyheter för kollektivtrafiken, men att hämta tillbaka hela tappet kommer att ta tid. Nya vanor har etablerats under restriktionerna och den snabba digitaliseringen av arbetslivet innebär sannolikt att vi kommer arbetspendla mindre även i framtiden. Bilen har fler användningsområden så den påverkas inte på samma sätt. Tvärtom kan man tänka sig att mer tid hemma och en mer flexibel vardag driver på bilbehovet, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.