Nyheter

Götaälvbron öppnad idag

Efter ett intensivt arbete under den senaste veckan kunde farleden vid Götaälvbron i Göteborg öppnas igen klockan 9 på fredagsmorgonen.

Det var natten mellan måndag och tisdag i förra veckan som ett brostöd skulle sprängas under rivningsarbetet med Götaälvbron. Sprängningen gick inte enligt plan och innebar att stora betongblock från brostödet låg kvar i anslutning till farleden, som var planerat avstängd under hela vecka 46. Eftersom det fanns risk för att ett fartyg som kommer ur kurs skulle kunna skadas av de kvarvarande delarna av brostödet kunder farleden inte öppnas som planerat i måndags.

– Vi ser allvarligt på den här akuta händelsen, som har fått mycket stora konsekvenser för sjöfarten, säger Christer Niland, chef för Stora projekt på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Under de senaste dagarna har det pågått ett intensivt arbete dygnet runt för att riva och forsla bort de delar av brofundamentet som har funnits kvar i anslutning till farleden. Det senaste mätningarna visar att farleden är säker att trafikera igen.

– Det innebär att sjöfarten kan trafikera farleden igen från och med klockan 9 på morgonen i dag, säger Christer Niland.