Nyheter

Byggnads Väst: ”Ställ högre krav på de stora byggena i stan”

”Västlänken, Hisingsbron och Götatunneln är exempel på byggprojekt med förseningar som kostat skattebetalarna stora summor. Frågan är om Trafikverket och Göteborgs stad ställt tillräckligt höga krav vid sina upphandlingar.”
Det skriver Tomas Emanuelsson, ordförande, Byggnads Väst i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten:
”Just ny byggs det extremt mycket i Göteborg. Hotell och kontorsbyggnader skjuter i höjden, vi har en ny bro över Hisingen och det byggs tunnlar till Västlänken. Men det går inte smärtfritt. Vi på Byggnads har följt problemen på nära håll då vi är närvarande på dessa arbetsplatser varje vecka. Även allmänheten har kunnat läsa och höra om felen.”
”På Hisingsbron har vi sett bucklor, svetsfel och återkommande trassel när bron ska öppnas som gett förseningar i trafiken och irriterat göteborgarna. I Götatunneln var det nyligen stora bristningar i en gjutning på cirka 30 meter. Bland annat hittades glas och skräp i betongen. Det tog tre veckor att riva ner alltihop. Sedan skulle arbetet göras om vilket försenade öppnandet av tunneln ytterligare.”
Läs hela debattartikeln här: