Nyheter

Svagt intresse för bildelningstjänster

Bara sex procent kommer att nyttja bildelningstjänster som alternativ till att äga sin bil i framtiden. I stället kommer majoriteten att fortsätta vilja äga eller leasa sin bil. Det visar en ny Sifo-rapport från Kvdbil om mobilitet i dag och i framtiden.

På frågan om man tänker äga sin bil om tio år svarar 58 procent ja. Var fjärde (25 %) uppger att de inte kommer äga sin bil. 40 procent av dessa, dvs 10 procent av totalen, kommer vilja leasa sin bil i stället. Endast sex procent av alla svarande tänker nyttja någon bildelningstjänst.

I rapporten, som baseras på svar från 1 102 svenskar, har respondenterna även fått svara på hur intressant de tycker olika typer av delningstjänster för mobilitet är. Bland bildelningstjänsterna är intresset störst för bilpooler där mer än var tredje (37 %) tycker att det är intressant, jämfört med 43 procent som tycker det är ointressant.

Även intresset för samåkningstjänster är relativt stort. 28 procent är positiva medan 44 procent är negativa. Men att dela sin egna bil med andra är det få som vill. Två av tre (64 %) är ointresserade av att hyra ut sin bil mot knappt en av fem (18 procent) som är intresserade. Intresset för tjänster där man finansierar sin bil genom att den hyrs ut när den inte används är svagt.

– Få vill dela den bil man äger men när det kommer till att få tillgång till en bil via bilpooler eller andra hyrtjänster är intresset överlag större. Det kan bero på att de som valt att äga sin bil har gjort det för de vill vara fria att kunna ta sig var man vill när man vill och det vill man inte ge avkall på. Vi vet till exempel att det är så många som var tredje svensk som i dag är beroende av sin bil för att ta sig till sin sysselsättning, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

Yngre mer positiva till delningstjänster

Undersökningen visar emellertid att yngre är mer positiva till delningstjänster. Tio procent av de i åldern 16-34 år kommer att vilja nyttja bildningstjänster i stället för att äga sin bil om tio år, vilket kan jämföras med bara fem procent i åldersgruppen 35-55. Det är också stora skillnader i attityd till bildelningstjänster beroende på var du bor i landet. I storstäderna är det 8 procent som hellre vill välja bildelningstjänst än att äga – mot tre procent av de som bor i mindre tätorter.

– Rapporten visar att de allra flesta vill fortsätta äga sin bil trots att det finns både ekonomiska och klimatmässiga fördelar med att dela fordon med andra. Dock kan detta ändras i framtiden när yngre generationer som är mer vana vid olika delningstjänster börjar se möjligheterna med bildelning, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.