Nyheter

ID.5 i serieproduktion: Volkswagen har ställt om fabriken i Zwickau till endast elbilar

Volkswagen driver på övergången till elbilstillverkning med sin ACCELERATE-strategi. Dagens officiella produktionsstart för ID.5 och ID.5 GTX markerar slutförandet av Volkswagens framgångsrika omställning av fabriken i tyska Zwickau till en produktionsanläggning för endast elbilar.

Den sedan länge etablerade anläggningen i västra Sachsen i Tyskland är den första storskaliga anläggningen av alla volymtillverkare över hela världen som övergår från tillverkning av bilar med förbränningsmotor till helt eldrivna bilar.

Sex Volkswagen-, Audi- och CUPRA-modeller kommer nu att tillverkas i Zwickau baserat på den speciella elbilsplattformen MEB (Modular Electric Drive Matrix). Anläggningarna i tyska Emden (ID.4), och Hannover (ID. Buzz) samt Chattanooga i USA (ID.4) kommer att läggas till i produktionsnätverket för elbilar i år. Volkswagen har på så sätt lagt grunden för att bygga 1,2 miljoner helt eldrivna bilar på sina anläggningar i Europa, USA och Kina 2022 baserade på MEB-plattformen.

Christian Vollmer, styrelsemedlem för Volkswagen med ansvar för produktionen:

– Volkswagen kommer fortsätta att öka takten i e-mobiliteten under 2022 med sin ACCELERATE-strategi och sin utökning av modellportföljen. Produktionsanläggningen i Zwickau har banat väg för koncernen att göra detta med sex modeller från tre varumärken på bara 26 månader. Kunskapen och erfarenheten hjälper oss att fortsätta elektrifiera vårt produktionsnätverk snabbt och effektivt.

Stefan Loth, styrelseordförande i Volkswagen Sachsen:

– Efter Gläserne Manufaktur i Dresden har vi nu byggt om en andra Volkswagen-fabrik i Sachsen till elbilstillverkning. Tillverkningsstarten för ID.5 och ID.5 GTX markerar den framgångsrika omställningen av Zwickau-fabriken på produktsidan. Vårt fokus nu – beroende på hur halvledarsituationen förändras – är att uppnå full kapacitet. I år siktar vi på att överträffa de 180 000 bilar som Volkswagen Sachsen byggde 2021.

Jens Rothe, ordförande för företagsrådet på Volkswagen Sachsen:

– Att gå över till elbilstillverkning var precis rätt beslut för fabriken i Zwickau. Efterfrågan på våra modeller blomstrar och våra teams jobb kommer att vara säkra under många år framöver. Vi är en föregångare inom förändring och har återbetalat koncernens förtroende för oss. Det är först och främst en fantastisk prestation för vår personal.

En effektiv digital fabrik

Sedan 2018 har cirka 1,2 miljarder euro spenderats på att konvertera fabriken i Zwickau från tillverkning av förbränningsmotordrivna bilar till en digital, flexibel och högeffektiv fabrik för tillverkning av elbilar. Allt fler använder sig av teknik som till exempel smarta Industry 4.0-robotar och förarlösa transportsystem, som tar komponenter till monteringslinjen helt självständigt.

Närmare 40 procent av investeringsvolymen gick till förbättring och expansion enbart av karossverkstaden. Avdelningens redan höga automatiseringsnivå når nu nästan 90 procent och antalet toppmoderna robotar har ökat från 1 200 till 1 625. Automatiseringen i monteringslinjen har nästan fördubblats till 28 procent och produktionsergonomin har förbättrats avsevärt. Endast arbeten som innebär monotont eller fysiskt ansträngande arbete har påverkats, till exempel arbete med händerna ovanför axlarna eller arbete på hög höjd.

Totalt har mer än 50 000 kvadratmeter ny byggyta skapats, till exempel för utbyggnaden av pressverkstaden, där nu alla karossdelar för de elektriska modellerna pressas på plats – vilket sparar 9 000 lastbilsresor per år. Andra stora projekt handlade om att bygga en ny logistikbyggnad samt en batterisekvensstyrenhet, som nu är den högsta byggnaden på Zwickau-anläggningen. Enbart för dessa tre projekt är investeringsvolymen cirka 115 miljoner euro.

Omställningen till elbilstillverkning i Zwickau har skapat varaktiga, framtidssäkra jobb. De cirka 9 000 fast anställda som arbetade på anläggningen fick utbildning i den nya tekniken som en del av ett stort utbildningsinitiativ. Till exempel deltog alla medarbetare i informationsevenemang om elbilar. Totalt 3 000 produktionsarbetare slutförde utbildningscentrets e-mobilitetsprogram för att förbereda dem för de nya produktionskraven. I slutet av 2020 hade Zwickau-teamet lagt in cirka 20 000 utbildningsdagar.

Modeller och produktionssiffror

I Zwickau kommer 6 modeller från 3 märken att lämna produktionsbandet – Volkswagen ID.3, ID.4 och ID.5 plus Audi Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron och CUPRA Born. Produktionskapaciteten motsvarar en årlig produktion på över 300 000 bilar, vilket gör fabriken i Zwickau till den för närvarande mest effektiva elbilsfabriken i Europa.

Grön produktion

Med de modeller som tillverkas i Zwickau levererar Volkswagen endast bilar till kunder som tillverkas på ett koldioxidneutralt sätt genom hela leverans- och produktionskedjan. I tillverkningsprocessen undviks eller reduceras koldioxidgenerering så långt det är möjligt – och eventuella oundvikliga utsläpp kompenseras genom klimatåtgärder.

Åtgärderna för att undvika koldioxidutsläpp i tillverkningen omfattar även energiintensiv produktion av battericeller. Här kom man överens om att leverantörerna skulle använda grön el från förnybara källor i cellproduktionen. Livscykelanalysen av elbilar kan förbättras ytterligare med detta viktiga verktyg.

På fabriken i Zwickau byttes den externa strömförsörjningen ut till 100 procent grön el redan 2017. Sedan tillverkningen av ID.3 påbörjades i november 2019 har eventuella kvarvarande utsläpp från anläggningens högeffektiva kraftvärmeverk och hela kedjan uppströms kompenserats för alla modeller som tillverkats i Zwickau. Detta genom certifierade klimatprojekt som genomförts i enlighet med officiellt erkända standarder.