Nyheter

Ny regional direktör för Trafikverket Region Öst

Rami Yones blir Trafikverkets nya regionala direktör i Region Öst från den 1 mars 2022.

Idag arbetar Rami Yones som chef för Trafikverkets nationella samhällsplaneringsenhet. Han har mångårig erfarenhet från ledande befattningar, både från Trafikverket och Swedavia AB.

– Det ska bli fantastiskt roligt att som regional direktör få möjligheten att bidra till Trafikverkets fortsatta arbete med min passion för samhällsutveckling samt min erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor. Jag ser framemot att tillsammans med regionens chefer och medarbetare fortsätta det spännande arbete som pågår, säger Rami Yones.

Stefan Engdahl, Trafikverkets Planeringsdirektör är glad och nöjd att kunna presentera Rami som ny regional direktör.

–Rami Yones är med sitt driv och samlade erfarenhet och kompetens rätt person för uppdraget som regional direktör. Det är ett mycket utmanande och viktigt uppdrag, där Rami kommer att kunna bidra och utveckla vår verksamhet på ett framgångsrikt sätt, säger Stefan Engdahl.

Rami Yones är 40 år, bor i Sollentuna och är född och uppvuxen i Uppsala.

Han har lång erfarenhet av nationella, regionala och kommunala planeringsfrågor. Bland annat som ordförande för regeringens Nationella Cykelråd, samt i det nationella arbetet med att stötta Trafikverkets regionala organisationer inom alla trafikslag. Sedan cirka sju år tillbaka arbetar Rami som chef på Trafikverkets enhet Nationell Samhällsplanering.

Fram till dess att Rami Yones tillträder tjänsten fortsätter Trafikverkets Lotten Herman som tillförordnad regional direktör.

Om Trafikverkets Region Öst
Trafikverket Region Öst har sitt verksamhetsområde i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. Regionkontoret finns i Eskilstuna. Trafikverkets regionala organisation ansvarar bland annat för den operativa planeringen av de statliga investeringsmedlen för statlig väg, järnväg och sjöfart samt planeringen för luftfart.