Nyheter

Roch Services säkerställer en trygg och säker trafikmiljö

Hur ofta tänker du på belysningsstolparnas skick på den allmänna parkeringen? De flesta skulle nog svara aldrig på den frågan men för dig som ansvarar för en allmän yta, där stolpar är en del av verksamheten, kan frågan vara högst aktuell.

– Att regelbundet se över stabiliteten på sina belysningsstolpar är en billig livförsäkring, säger Håkan Andrén, teknisk säljare på Roch Services.

Roch Services arbete med stolpar bygger på unik testmetod Belysningsstolpar är som sagt knappast det du primärt tänker på när du befinner sig på en parkeringsplats men faktum är att instabila stolpar kan medföra avsevärda skaderisker för både fordon och allmänhet. Det är därför viktigt med regelbundna kontroller för att bedöma stolparnas hållbarhet och skick. – Vi rekommenderar att man utgår från en långsiktig underhållsplan med återkommande bedömningar av stolparnas skick, säger Håkan.

Kostnadseffektiv och hållbar testmetod

Om belysningen fungerar eller inte är enkelt att konstatera. Betydligt svårare är det att skaffa sig en helhetsbild av stolpens skick. I egenskap av Europas ledande leverantör av stabilitets- och hållfasthetsprovningar av jordförankrade stolpar har Roch Services omfattande erfarenhet av arbete på området. Med den internationellt erkända och patenterade Roch-metoden kan Roch Services registrera mätvärden och data som ger pålitlig information om stolpars stabilitet och hållfasthet. Att därmed selektivt kunna byta ut stolpar sparar både pengar och tid för ägaren. – Stolpar som exempelvis fortfarande uppfyller kraven på säkerhet ska naturligtvis inte bytas ut i onödan. Dels för att det är förenat med en kostnad, dels för att skona miljön. Varje stolpe som kan stå kvar minskar koldioxidutsläppen och miljöpåverkan, säger Alrun Griepenkerl, Senior Manager och Driftchef, Roch Services.

Internationellt erkänd standard

Vår teknologi sätter standarder i hela världen och vi ser fram emot nya samarbetspartners här i Sverige. Under de senaste åren har vi till exempel haft ett mycket positivt samarbete med Trafikverket och vi har nu fått förnyat förtroende att testa ett stort antal belysningsstolpar varje år. Det är jätteroligt och ett bevis på att vår metod är pålitlig, erkänd och unik, avslutar Alrun.

Med provningsmetoden får du information om:

– Materialfel på både stolpe och fundament
– Korrosion
– Sprickbildning
– Placering med koordinater
– Höjd
– Typ av stolpe
– Serviceluckans placering
– Eventuella skyltar på stolpen

Fundament och grundläggning testas för:

– Frostsprängning
– Erosion
– Underspolning
– Infästningsskador

Dessutom fotograferas samtliga stolpar och märks ut i en Google Earth-fil